Skip to main content
  • Nieuws
  • OPINIE - "Dwarsliggen is géén goede relancemaatregel"

OPINIE - "Dwarsliggen is géén goede relancemaatregel"

  • 11/06/2021

De afgelopen weken is er opnieuw heisa geweest rond het voorlopige stikstofkader. Via een opiniestuk in Het Belang van Limburg reageerde onze gedelegeerd bestuurder Johann Leten: “Spierballengerol tussen politieke administraties zorgt voor rechtsonzekerheid en stilstand. Dat kunnen we ons niet permitteren nu we moeten accelereren om uit de crisis te geraken."

Johann Leten
Johann Leten: "Doordat iedereen alsnog protest kan aantekenen, verzandt een gigantisch potentieel aan welvaartscreaties in eindeloze beroepsprocedures."

 

Regelgeving is altijd een beetje paradoxaal. Enerzijds beknot het bepaalde vrijheden, maar anderzijds biedt het wel een helder kader waarbinnen vrij én rechtszeker gehandeld kan worden. Dat is zo in het verkeer, op het sportveld, maar evengoed binnen de economie. Wanneer het primaat van de politiek plaats maakt voor een dictatuur van de ambtenarij, dreigt er een onevenwicht te ontstaan. En dat is exact wat er aan het gebeuren is.

De stikstofsaga is hier een exemplarisch voorbeeld van. Na een uitspraak van de Raad van State moest in allerijl een stikstofkader gecreëerd worden. Zo niet, dreigde iedere verdere investering op de helling te komen staan. In Nederland geraakten in 2019 op deze manier zo’n 18.000 investeringsprojecten in het slop. In Limburg bestond het concrete risico dat zonder zo’n stikstofkader een rem werd gezet op de verdere ontwikkeling van de Ford-site. Het is dan ook onbegrijpelijk dat de Vlaamse regering de neuzen niet in dezelfde richting kreeg. Het pleit voor minister Demir dat ze haar verantwoordelijkheid opnam en via een ministeriële instructie alsnog voor een (voorlopige) rechtszekerheid zorgde. Het is bovendien het bewijs dat dankzij het primaat van de politiek complexe dossiers op een snelle en pragmatische manier kunnen landen. Tenminste, wanneer iedereen dat politieke mandaat erkent.

Want zo’n ministeriële instructie is niet zomaar een vrijblijvende mededeling. Het is geschreven instructie met een wettelijk karakter. Het is dan ook op zijn minst opvallend te noemen dat de administratie van een collega-minister die instructie zomaar naast zich neerlegt. “We nemen er akte van, maar gaan er niet naar luisteren”, daar kwam het op neer. Zo’n spierballengerol scoort misschien wel bij de achterban, het zorgt – opnieuw – voor rechtsonzekerheid. Ambtenaren zouden als ‘dienaars van het volk’ dan ook gesanctioneerd moeten kunnen worden wanneer ze politieke en bijgevolg democratische beslissingen niet volgen.

Ook onze ondernemers kunnen meespreken over de toenemende rechtsonzekerheid. De voorwaarden om ergens te mogen investeren zijn bijzonder streng. Wanneer een overheid groen licht geeft voor een investering, wil dit zeggen dat de maatschappelijke voordelen veel groter zijn dan de nadelen. Dat eenieder nadien alsnog protest kan aantekenen, zorgt ervoor dat een gigantisch potentieel aan welvaartscreatie in eindeloze beroepsprocedures verzandt.

Wanneer we gaan stemmen, geven we beleidsmakers een mandaat. Een mandaat om structurele keuzes te maken die gedragen worden door de meerderheid van de bevolking. Wanneer iedere beslissing door een administratie of individu wordt aangevochten, geraken we nergens. Stilstaan is nog altijd achteruitgaan en dat terwijl we moeten accelereren om uit deze crisis te geraken. Het primaat van de politiek in ere herstellen is een belangrijke randvoorwaarde om dat te realiseren.

Circuit Zolder