Skip to main content
  • Nieuws
  • "Opgetogen met consensus over tracé Ijzeren Rijn"

"Opgetogen met consensus over tracé Ijzeren Rijn"

  • 08/03/2018

Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts maakte bekend dat Vlaanderen en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen resoluut kiezen voor het 3RX-tracé voor de ijzeren Rijn. Dat de Ijzeren Rijn gereactiveerd moest worden, daar was iedereen het over eens. Wat het precieze tracé dan moest worden, zorgde dan weer wel voor heel wat onenigheid. “Tot vandaag dan”, aldus Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Limburg. “De reactivering staat al jarenlang hoog op ons prioriteitenlijstje. Samen met onze collega’s van de andere Euregio-Kamers pleitten we al jaren voor een  oplossing. Dat er nu een belangrijke stap gezet wordt richting een definitieve statenovereenkomst, stemt ons dan ook bijzonder tevreden.

ijzeren rijn
Samen met de Duitse deelstaat wil Vlaanderen nu een drie-landenoverleg waar ook de federale regering,
Nederland en de Duitse Bondsregering bij betrokken zijn.

Samen met zijn collega uit Noordrijn-Westfalen, Hendrik Wüst, maakt minister Weyts bekend dat na de vele studies het nu tijd is voor actie. Het voorafgaande onderzoek toont aan dat het 3RX-tracé kosten-batenresultaten oplevert die vergelijkbaar zijn met het historische tracé van de IJzeren Rijn, maar wel met de helft minder kosten. Samen met de Duitse deelstaat wil Vlaanderen nu een drie-landenoverleg waar ook de federale regering, Nederland en de Duitse Bondsregering bij betrokken zijn.

Logistieke poort

De herinrichting van de spoorverbinding tussen de Haven van Antwerpen en het Ruhrgebied moet anticiperen op het steeds toenemende vrachtverkeer. “De wegen zijn nu al verzadigd, dus is het logisch dat er alternatieven moeten komen in de vorm van binnenvaart en het spoor”, aldus Johann Leten.

“Concreet betekent deze bijkomende spoorverbinding voor Limburg minder vrachtwagens op de E313 en de E314.  Binnen onze samenwerking met de verschillende Euregio-Kamers streven we bovendien om de drempel voor internationaal ondernemen binnen de Euregio te verlagen. De realisatie van de Ijzeren Rijn is ook in deze context cruciaal: onze centrale positie binnen de Euregio en onze logistieke poort zullen hierdoor immers nog versterkt worden.”

Politiek niveau

“Eind vorig jaar juichte Voka – KvK Limburg de beslissing reeds toe om middelen vrij te maken voor de elektrificatie van lijn 19 (Mol-Neerpelt-Hamont), dat deel uitmaakt van de Ijzeren Rijn. Tot nog toe werden de discussies hieromtrent enkel op technische en administratief niveau gevoerd. Met het huidige akkoord kan deze discussie eindelijk naar een politiek niveau geheven worden, kunnen er eindelijk knopen doorgehakt worden en is de realisatie van dit, voor Limburg cruciale, tracé niet langer een utopie”, stelt een tevreden Johann Leten.