Skip to main content

Open innovatie heruitgevonden

  • 28/11/2019

In het Brussels Innovation Center van Procter & Gamble in Strombeek-Bever werken meer dan 600 wetenschappers en ingenieurs. Het is een van de grootste R&D centra voor was- en reinigingsmiddelen ter wereld. Toch voelt de producent van ijzersterke merken als Dash, Pampers, Oral-B en Gillette dat er nog veel meer hersenkracht en creativiteit nodig is om aan de top te blijven. Het bedrijf bouwt aan een vernieuwende open-innovatiecampus waar grote bedrijven én startende ondernemingen uit onze regio de producten van de toekomst gaan ontwerpen. “We kunnen alleen overleven door te innoveren,” zegt André Convents, een open-innovatievoordenker bij P&G.

Tekst: Peter Dhondt & Marlies Vanthuyne - foto's: Studio Dann

Hackatons

“De voorbije jaren heeft P&G belangrijke stappen gezet om meer lean and agile - slank en wendbaar - te worden. Daarvoor moeten we ons onder meer de werkwijze van startende bedrijven eigen maken. Zij hebben de snelheid en de spontaniteit die nodig is om het innovatieproces te versnellen. Omgekeerd hebben de starters ons ook nodig. Wij kunnen een belangrijke klant worden die hen levensvatbaar maakt.”

P&G begon in Strombeek-Bever al in 2015 met InQbet, een open-innovatiecampus om samen met kleine en grotere bedrijven en kennisinstellingen aan
productvernieuwing te werken. InQbet organiseerde daarbij de voorbije jaren onder meer een reeks van opgemerkte hackatons waarop grote bedrijven als Coca Cola, AB InBev, Nestlé en Puratos uiteenlopende uitdagingen voorlegden aan starters en kmo’s uit de regio en daarbuiten. Hoe kunnen artificiële intelligentie en robotica bijvoorbeeld de ontwikkeling, de productie of het vervoer van consumentengoederen efficiënter maken, of zelfs direct consumenten helpen? Of hoe zien de duurzame verpakkingen van de toekomst eruit? Ook de Europese Commissie is enthousiast over die vernieuwende manier van werken.

“We hebben intussen al 26 contracten met starters”, zegt Lucresse Vanwonterghem, een collega van Convents bij de afdeling Connect and Develop. “Zo is er een bedrijfje dat via planten in een rek de lucht in een kantoor zuivert. Dat testen we nu uit in onze kantine.”

“Wij spelen internationaal een pioniersrol”, zegt Convents. “We hebben hier rond Brussel dan ook een heel grote concentratie aan innovatiecentra van
bedrijven die consumentengoederen produceren. Dat is niet zo duidelijk als bij de farmasector, omdat we met verschillende productgroepen bezig zijn zoals voeding, verzorgingsproducten of schoonmaakmiddelen. Maar onze uitdagingen zijn vergelijkbaar en we kunnen veel van elkaar leren. We merken bijvoorbeeld dat alle grote bedrijven uit zijn op samenwerking met starters om te profiteren van de versnelling die dat oplevert.”

foto

Heruitvinding van open innovatie

In januari gaat op de InQbet-campus van P&G een hal voor rapid prototyping open. Beginnende bedrijven kunnen daar heel snel een klein aantal van nieuwe producten of verpakkingen produceren. Dat maakt herhaalde tests en aanpassingen betaalbaar. De hal, een investering van 6 miljoen euro, is het voorlopige sluitstuk van de vernieuwde open-innovatiecampus. Bedrijven vinden er plaats om aan co-creatie te doen, prototypes te ontwikkelen en onderzoek uit te voeren in de consumer lounge. Dat laatste is een gesofisticeerd laboratorium waar nu P&G de reactie van testpanels op nieuwe
en bestaande producten observeerde. “Starters kunnen hier in één week van een idee tot de lancering van een nieuw product gaan, ” maakt Convents zich
sterk.

foto

 

The Growcery

“Wij willen niet langer het middelpunt van het gebeuren zijn,” zegt Convents, “dat zou de dynamiek fnuiken. We moeten naar een symbiotische toestand
evolueren, waar we allemaal als gelijkwaardige partners samenwerken. We werken daarom samen met The Growcery. Dit wordt geleid door een
neutrale partner met ervaring in ondernemerschap en het Europees starters ecosysteem. Die kan meer partners aantrekken dan P&G zou kunnen.”
“Op die manier maken we een nieuw ecosysteem waarin we open innovatie opnieuw uitvinden. We moeten immers continu vernieuwen, zowel onze
producten als de manier waarop we ze maken. De onderzoekers in onze labo’s worstelden bijvoorbeeld al lang met het probleem dat ze veel tijd verloren met het omzetten van flarden van notities tot werkbare verslagen. Het bedrijf Faktion uit Gent kwam uiteindelijk met een oplossing: we testen daarom met
de mogelijkheden dat medewerkers hun observaties gewoon via een microfoon inspreken. Die wordt dan omgezet in een standaardverslag.”

Business over de grens

Elke maand zet Ondernemers een Vlaams-Brabants bedrijf in de kijker dat betrokken is in een Europees samenwerkingsproject. Zo’n project verruimt niet
alleen je kijk op zaken doen maar opent ook deuren naar nieuwe klanten. Dit blijkt duidelijk uit alle getuigenissen. Tientallen Vlaams-Brabantse bedrijven
ontvangen steun van Europa via deze projecten en brengen zo vernieuwende zakenrelaties tot stand. Dit geeft echt een boost aan de economie in onze provincie. Om die reden investeert ook de Provincie Vlaams-Brabant in deze projecten door ze extra subsidies toe te kennen.

“Deze vernieuwende manier van werken van Procter&Gamble geeft een impuls aan innovatie in onze regio. Deze Europese subsidies zullen ook veel starters helpen groeien,” aldus gedeputeerde voor economie en innovatie Ann Schevenels.

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling versterkt de economische, sociale en territoriale cohesie binnen de Europese Unie en vermindert de bestaande onevenwichtigheden tussen de regio's.

Meer informatie?

www.vlaamsbrabant.be/europa

banner

 

Proximus

Artikel uit publicatie

ING
Proximus
SD  Worx
Logo Premed
Logo Randstad