Skip to main content

Op weg naar 100% retentie

  • 18/12/2017

Elk jaar enkele honderden nieuwe Oost-Vlaamse Voka-leden en geen enkele opzegging? Nou moe, die lat ligt wel héél hoog! Jaarlijks beëindigen 5 à 8% van de leden actief of passief het Voka-lidmaatschap; een aantal dat vrij stabiel blijft. Dat kan beter. Een belangrijke schakel in de fidelisering van leden is het systematisch opbouwen van een nabij en ‘tastbaar’ partnership (lidmaatschap) dat de eigenheid van het bedrijf precies in kaart heeft, de betrokkenheid van de ondernemer actief stimuleert en zijn kopzorgen uit de wereld helpt.

In Oost-Vlaanderen werd al jaren geleden een actieve customer intimacy-aanpak op de rails gezet en steeds verder geïntensifieerd. Kernidee is: ken uw klant, luister naar hem/haar, voel de behoeften en vul ze concreet in. Zorg voor een persoonlijke benadering en onderhoud veelvuldig contact. Sinds 2014 is elke Voka-medewerker – ook de collega’s in zuivere binnendienst – titularis van een eigen klantenportefeuille. Met kleinere leden worden systematisch telefonische opvolggesprekken gevoerd. De grootste inspanning gaat echter naar de ongeveer 750 klantenbezoeken die jaarlijks worden afgelegd. Die gefocuste aandacht levert – naast een blij verraste bedrijfsleider – een pak relevante informatie over het bedrijf op en: heel veel kansen om het lid gelukkig te maken. Uiteraard gaat het bezoekrapport in CRM en worden collega’s snel gebriefd over eventuele leads.

Voka personeel

100% retentie, het is wellicht nog niet voor morgen maar deze volgehouden strategie is een unieke en noodzakelijke stap op de weg erheen.

Meer info over deze actie: hilde.schuddinck@voka.be

Contactpersoon

Hilde Schuddinck

Directeur regio Gent - Manager Jong Ondernemen