Skip to main content

Navigatie

Terug naar het overzicht

Op naar 10.000 leerlingen per jaar in duaal leren

duaal leren
duaal leren
Hoofdstukken

Duaal leren is in 2019 van start gegaan in het Vlaamse onderwijs. Toch blijft de verhoopte instroom voorlopig uit, zeker in voltijdse scholen die nog geen uitgebreide ervaring met werkplekleren hebben. Laat ons een duidelijke ambitie stellen: ten laatste in 2030 moeten er 10.000 leerlingen per jaar op een duale manier opgeleid worden.

Duaal leren is een nieuwe leervorm die Voka volop steunt en waar leerlingen de kans krijgen om een deel van de opleiding in een onderneming te volgen. Toch blijft de verhoopte instroom voorlopig uit, zeker in voltijdse scholen die nog geen uitgebreide ervaring met werkplekleren hebben. 

Scholen bieden het slechts beperkt aan en waar het wel georganiseerd wordt, zijn de inschrijvingen beperkt. Gemiddeld zijn er maar 3,5 leerlingen per duale opleiding op school. Dat betekent een grote inzet van mensen en middelen met slechts een beperkte return

Begrip voor moeilijke situatie van scholen

De trage start van duaal leren is niet onlogisch. Elke structurele onderwijshervorming vraagt tijd om draagvlak te creëren en expertise op te bouwen. Bovendien brak er een wereldwijde pandemie uit die scholen voor enorme uitdagingen stelden en de praktische organisatie van werkplekleren bemoeilijkte
 

Duaal leren moet als volwaardige leerweg voor de hele kwalificatieladder in de markt gezet worden, ook in het hoger en volwassenenonderwijs.

Jonas De Raeve

Bovenop het managen van deze ongeziene crisis zijn de scholen ook druk bezig met het implementeren van de nieuwe onderwijsmatrix en hervormde eindtermen. Alle begrip dus dat ze even afwachten alvorens tijd en middelen te steken in de uitbouw van een netwerk van geëngageerde ondernemingen, het omscholen van leraren tot trajectbegeleiders, het overleggen met ondernemingen om leertrajecten op maat te maken en het opzetten van communicatiecampagnes rond duaal leren.

Na de crisis is doorstart nodig

Een moeilijke start betekent niet dat duaal leren geen toekomst heeft, in tegendeel. Voor de Vlaamse regering, de arbeidsmarktactoren en de onderwijskoepels blijft duaal leren een absolute prioriteit

Er wordt continu gewerkt aan maatregelen en voorstellen om het duale systeem te verbeteren. Zo werd een tijdelijke verhoogde financiële ondersteuning voor werkplekken voorzien, werkt men aan een alternatief voor jongeren uit het stelsel van leren naast duaal leren, zet men in op een focusstrategie om versnippering en een beperkt aantal leerlingen per richting tegen te gaan en investeert men in monitoring en onderzoek om duaal leren nauwgezet op te volgen en te versterken. Na de coronacrisis, moeten we hierdoor een doorstart kunnen maken.

Ondertussen blijven er structurele uitdagingen die bijkomende maatregelen vereisen. Voor duale TSO-opleidingen is er een andere aanpak met meer flexibiliteit en maatwerk nodig. De financiering voor scholen, ondernemingen en ondersteunende actoren is ontoereikend en weerspiegelt de geleverde inspanningen niet. 

De regionale spreiding van duale opleidingen moet beter afgestemd worden op de arbeidsmarktnoden. Een voortgezette en doelgerichte sensibilisering is cruciaal om van duaal leren een sterk merk te maken. Duaal leren moet daarnaast als volwaardige leerweg voor de hele kwalificatieladder in de markt gezet worden, ook in het hoger en volwassenenonderwijs. In het volwassenenonderwijs is dat voorzien op 1 september 2022.

10.000 duale leerlingen in 2030

Laat ons een duidelijke ambitie stellen: ten laatste in 2030 moeten er 10.000 leerlingen per jaar op een duale manier opgeleid worden. Voka blijft een partner om dit mee te realiseren en steekt ook zelf de handen uit de mouwen. Dit schooljaar begeleiden we met de steun van ESF-Vlaanderen scholen en ondernemingen in verschillende studierichtingen om van duaal leren een succes te maken.