Skip to main content
 • Nieuws
 • Oost-Vlaamse sterkmakers: zorgspeler i-mens

Oost-Vlaamse sterkmakers: zorgspeler i-mens

 • 11/08/2021

In deze reeks gaan we op zoek naar Oost-Vlaamse bedrijven die tot de top behoren in hun sector of een opvallend groeiparcours aflegden. Voor de sector ‘welzijn & zorg” kozen we  i-mens, dat geïntegreerde zorg als speerpunt voor de toekomst ziet.

Over het dossier

Voor dit dossier gingen we op zoek naar de ‘Sterkmakers in Oost-Vlaanderen’. Een moeilijke klus want hoe herken je de echte primussen tussen de andere bedrijven? 

We selecteerden de bedrijven met de grootste omzet in hun (niche)sector in België (top 3) of met een opvallend groeiparcours. Die cijfers geven een beeld over de marktpositie en/of de snelle stijging op de ladder van belangrijke spelers. Voor de afbakening van de nichesectoren hanteerden we de omschrijvingen van Trends Top & Trends Gazellen.

Daaruit distilleerde onze redactie vervolgens negen ‘bredere’ sectoren die in Oost-Vlaanderen sterk scoren, waarbij we telkens één sterkmaker uitlichten: een gevestigde waarde of een beloftevolle groeier.

foto
© i-mens

 

KORT

 • Top: i-mens is de tweede grootste zorg- en welzijnsorganisatie in Vlaanderen.
   
 • Andere Oost-Vlaamse toppers zijn Werken Glorieux, Omega Pharma en X-Care.
   
 • Omzet:  400 mio euro
   
 • Aantal medewerkers: 12.000 – vrijwilligers: 2.400 – onthaalouders: 400

Een week voor het coronavirus het nieuws volledig in zijn greep heeft, smelten elf vzw’s waaronder Solidariteit voor het Gezin en Thuishulp begin maart 2020 samen tot één grote pluralistisch zorgorganisatie: i-mens. De nieuwe zorgspeler telt daardoor 12.000 medewerkers. Ze staan ten dienste van zo’n 100.000 klanten die kunnen rekenen op een geïntegreerd zorgaanbod vanaf de prenatale fase tot aan het levenseinde. Daarmee is i-mens de tweede grootste speler in Vlaanderen net na Familiehulp met 13.000 werknemers. 

“Wij zijn niet de grootste maar wel de meest complete in aanbod”, steekt Karin Van Mossevelde van wal. “Het is dan ook één van de belangrijkste drijfveren voor deze eenmaking”, treedt Erwin Devriendt bij. Samen vormen ze een CEO-tandem die de nieuwe organisatie aanstuurt. “Onze visie op zorg en hoe we op een menselijke manier willen omgaan met klanten liepen sterk gelijk. Het was meteen de basis voor het DNA van i-mens. Alleen met gebundelde krachten kan je een grote innovator worden in de sector”, voegt Erwin eraan toe.

Streven naar symbiose

Het voorbije jaar verliep door de coronacrisis uiteraard niet geheel volgens plan. “We stonden voor een zware karwei om alle processen en culturen op elkaar af te stemmen tot we terechtkwamen in één van de grootste gezondheidscrisissen die we ooit hebben gekend. Onze dienstverlening werd meteen herdacht en dat was best pittig”, verzekert Karin. “We zijn er nog niet in geslaagd om het gevoel van één organisatie te zijn, over te brengen naar de medewerkers”, geeft Erwin mee. Anderzijds heeft de crisis sommige dingen versneld en dat heeft de symbiose alleen maar versterkt.”
Dat i-mens voortaan als onafhankelijke en zuiloverschrijdende organisatie een geïntegreerd aanbod heeft, is een wezenlijk verschil met tegenspelers Familiehulp en het Wit-Gele Kruis. “We streven allemaal kwaliteit na, maar het komt je als klant alleen maar ten goede dat je voor alles terecht kunt onder hetzelfde dak. Daarnaast is het best wel baanbrekend in Vlaanderen dat we nu werken voor zo goed als alle ziekenfondsen”, vertelt Karin.
De komende jaren wil i-mens als innoverende organisatie belangrijke trends niet ontlopen. “In Nederland staan ze al verder op gebied van buurtgerichte zorg. Dat zijn sociale huizen waar je voor alle zorggerelateerde vragen kan aankloppen en samenwerkingen plaatsvinden met andere organisaties die een bepaalde focus hebben (zoals mensen met een beperking). Als toemaatje kan je nog een sociale ontmoetingsplaats creëren in zo’n huis”, aldus Erwin.

Zelfstandige thuisverpleegkundigen

Uitdagingen in de zorg worden wellicht gevoed door de privatisering en de krapte op de arbeidsmarkt. “Meer en meer thuisverpleegkundigen nemen een zelfstandig statuut aan. Het getuigt van ondernemerschap, maar ik zie het niet graag gebeuren omdat kwaliteit nog steeds een basisvereiste is. Als het landschap versnippert, is dat het eerste dat je niet meer in de hand hebt”, vertelt Karin. “De insteek is ook anders”, treedt Erwin haar bij. “Zelfstandigen vertrekken meer vanuit ‘hun eigen winkel’ terwijl wij kijken met welk deel uit ons aanbod de klant baat heeft. Helaas blijven er ook handen tekort in de zorgsector. Gelukkig hebben we een sterke poule van meer dan 2.000 vrijwilligers die we complementair kunnen inzetten. Samen met onze medewerkers vormen ze mee de hoeksteen van ons geïntegreerd aanbod.”