Skip to main content
 • Nieuws
 • Oost-Vlaamse sterkmakers: Panta Rhei, ook bij Fluvius

Oost-Vlaamse sterkmakers: Panta Rhei, ook bij Fluvius

 • 14/05/2021

In deze reeks gaan we op zoek naar Oost-Vlaamse bedrijven die tot de top behoren in hun sector of een opvallend groeiparcours aflegden. Voor de sector 'Energie' kozen we Fluvius System Operator.

Over het dossier

Voor dit dossier gingen we op zoek naar de ‘Sterkmakers in Oost-Vlaanderen’. Een moeilijke klus want hoe herken je de echte primussen tussen de andere bedrijven? 

We selecteerden de bedrijven met de grootste omzet in hun (niche)sector in België (top 3) of met een opvallend groeiparcours. Die cijfers geven een beeld over de marktpositie en/of de snelle stijging op de ladder van belangrijke spelers. Voor de afbakening van de nichesectoren hanteerden we de omschrijvingen van Trends Top & Trends Gazellen.

Daaruit distilleerde onze redactie vervolgens negen ‘bredere’ sectoren die in Oost-Vlaanderen sterk scoren, waarbij we telkens één sterkmaker uitlichten: een gevestigde waarde of een beloftevolle groeier.

Een systeemoperator aan het werk bij Fluvius

KORT

 • Top: Fluvius (Melle) is het grootste bedrijf van België in de sector ‘beheerder distributienet’ en behoort tot de 100 grootste ondernemingen van ons land.
   
 • Andere Oost-Vlaamse toppers en opvallende groeiers in energieverwante sectoren:
  BP, Bio-Dynamics, Linea Trovata, Eco Heating
   
 • Omzet: 3,1 miljard euro
   
 • Aantal medewerkers: 5.500

‘Panta Rhei’. ‘Alles stroomt’, dat wisten de oude Grieken tweeduizend jaar geleden al. De filosofische uitspraak van toen is in onze hoogtechnologische samenleving een keiharde, materiële realiteit geworden. Veel van onze ‘comfortstromen’ verlopen overigens ondergronds, buiten het gezichtsveld. Dat alles in goede banen laten verlopen, is een gigantische en complexe klus.

Fluvius System Operator werkt in opdracht van 300 Vlaamse gemeenten en is verantwoordelijk voor de aanleg, het beheer en het onderhoud van distributienetten voor elektriciteit, aardgas, riolering, kabeldistributie en warmte. Fluvius – Latijn voor ‘rivier’ of ‘stroom’ - beheert ook het gemeentelijke openbare verlichtingspark. Misschien spreken cijfers nog het meest tot de verbeelding: in totaal verzorgt Fluvius in Vlaanderen 230.000 km aan nutsleidingen en 7 miljoen aansluitingen.

Voor een goed begrip: Fluvius is geen energieproducent, noch verkoopt het energie. Het is geen overheidsbedrijf, maar heeft via de aandeelhouders wel een sterke band met de Vlaamse gemeenten.

Het bedrijf ontstond uit een fusie. Voorzitter is de Dendermondse burgemeester Piet Buyse. De dagelijkse leiding van Fluvius is in handen van CEO Frank Vanbrabant.

Piet Buyse: “De integratie van de drie vroegere bedrijven (Eandis, Infrax en de Antwerpse kabelmaatschappij Integan, red.) succesvol afronden is topprioriteit. Naar buiten toe zijn we al sinds 2019 één bedrijf, achter de schermen moeten heel wat processen en manieren van werken op elkaar afgestemd worden. Dat proces loopt volop en zal eind 2022 rond zijn.” Verdere efficiëntiewinsten zijn goed voor ieders energiefactuur, luidt het.

En wat brengt de toekomst voor onze energiedistributie? Voor Fluvius gaat de kernvraag over de noodzakelijke stappen om de energietransitie in Vlaanderen te realiseren. Voorzitter Buyse licht toe: “Hoe maken we de omslag van fossiele naar veel meer hernieuwbare energiebronnen, en richting 2050 naar klimaatneutraliteit? Welke rol spelen de gasnetten in die toekomst nog? En hoe houden we de impact van alle veranderingen (zonnepanelen, warmtepompen, windmolens, elektrische wagens) op de energienetten haalbaar en betaalbaar, want iedereen betaalt mee voor het beheer van de publieke energienetten.”

Met de ontwikkeling van een duidelijke visie, doelstellingen en acties heeft Fluvius zijn huiswerk alvast klaar. Op dat pad naar 2050 speelt de introductie van de fel besproken digitale energiemeter een belangrijke rol. De data uit de nieuwe meters moeten toelaten energie te besparen en tegelijk zorgen voor een betere aansturing van het elektriciteitsnet van de toekomst.

Ook in andere nutsvoorzieningen staat de tijd niet stil. In ongeveer 1/3de van de Vlaamse gemeenten is Fluvius de rioolbeheerder en voor een zelfde aantal gemeenten beheert het bedrijf ook het kabelnetwerk.

Piet Buyse wijst erop dat de riolering in Vlaanderen verder dient uitgebreid én gemoderniseerd. “Met gescheiden riolering, maar ook in het kader van integraal waterbeheer: hoe passen we ons waterbeheer in Vlaanderen aan op een combinatie van erg natte met soms lange droge periodes? Integrale hemelwaterplannen – waarbij we regenwater zoveel mogelijk proberen te bewaren en lokaal in de bodem te laten indringen, en pas in laatste instantie gescheiden afvoeren – zijn daarbij erg belangrijk.” Wat de kabel betreft voert Fluvius momenteel gesprekken met Telenet over een mogelijke samenwerking bij de aanleg van het datanetwerk van de toekomst. Dat moet nog veel hogere snelheden én nieuwe mogelijkheden toelaten voor burgers, bedrijven en overheden. Veel meer concreets is nog niet bekend; de voorzitter blijft discreet: “Zolang die gesprekken lopen, kan ik er inhoudelijk weinig meer over kwijt.”