Skip to main content
 • Nieuws
 • Oost-Vlaamse sterkmakers: Jan De Nul bouwt ingenieus en duurzaam

Oost-Vlaamse sterkmakers: Jan De Nul bouwt ingenieus en duurzaam

 • 08/06/2021

In deze reeks gaan we op zoek naar Oost-Vlaamse bedrijven die tot de top behoren in hun sector of een opvallend groeiparcours aflegden. Voor de sector ‘bouw & afwerking’” kozen we voor het Aalsterse Jan De Nul, dat ingenieus en duurzaam bouwt te land, te water en in de lucht.

Over het dossier

Voor dit dossier gingen we op zoek naar de ‘Sterkmakers in Oost-Vlaanderen’. Een moeilijke klus want hoe herken je de echte primussen tussen de andere bedrijven? 

We selecteerden de bedrijven met de grootste omzet in hun (niche)sector in België (top 3) of met een opvallend groeiparcours. Die cijfers geven een beeld over de marktpositie en/of de snelle stijging op de ladder van belangrijke spelers. Voor de afbakening van de nichesectoren hanteerden we de omschrijvingen van Trends Top & Trends Gazellen.

Daaruit distilleerde onze redactie vervolgens negen ‘bredere’ sectoren die in Oost-Vlaanderen sterk scoren, waarbij we telkens één sterkmaker uitlichten: een gevestigde waarde of een beloftevolle groeier.

Jan De Nul - toekomstig gebouw
3D-render van het nieuwe kantoor van Jan De Nul - © Philippe Samyn & Partners

 

KORT

 • Top: Jan De Nul (Hofstade, Aalst)  is de nummer 1 in België in de sector ‘Bouwwerken algemeen
 • Andere Oost-Vlaamse toppers zijn Cordeel, Willy Naessens, Artes Group, Gondella, Van Marcke, Victaulic, Sax Sanitair, Beddeleem en Wycor, Veldeman, Van den Weghe, WoninGent, ABOG, K&M Company 
   
 • Omzet:  2 miljard euro (2019)
   
 • Aantal medewerkers: 6.875 

De coronapandemie houdt lelijk huis in de internationale economie, maar de aanhoudende crisis houdt de Aalsterse aannemer Jan De Nul niet tegen om stevig door te gaan met investeren. Begin maart werden de werken aangevat voor de bouw van een nieuw kantoorgebouw in Hofstade (Aalst) dat 10.000 m² extra werkruimte creëert, evenals 444 ondergrondse parkeerplaatsen. Ook het investeringsprogramma van 700 mio euro voor nieuwe schepen, loopt gewoon door, zoals voorzien.

Al is Jan De Nul – een pur sang Vlaams familiebedrijf -  vooral vermaard als één van de vijf leidende baggerbedrijven in de wereld, de activiteiten van de groep situeren zich ook nog op vier andere domeinen: offshore installatiewerken, civiele bouw,  milieu en projectontwikkeling. 

Een eerste baggeropdracht kwam er al in 1951.  In 1992 haalde Jan De Nul het Chek Lap Kok-project binnen, het grootste baggerproject van de 20ste eeuw dat nodig was voor de bouw van de nieuwe luchthaven van HongKong. Zeventig jaar na het eerste baggerproject telt de vloot liefst 87 jonge en performante bagger- en installatieschepen die in house werden ontworpen. 

Jan De Nul is een topspeler in offshore installatiewerken voor de energiesector (met onder andere de bouw van windmolenparken) en één van de grootste civiele bouwbedrijven in België. Opvallend bij Jan De Nul is de steeds groeiende aandacht voor projecten die sterk bijdragen tot een grotere duurzaamheid voor de omgeving en waarbij innovatieve, duurzame technieken en tools worden ingezet. Op die manier worden her en der in de wereld stranden beschermd tegen erosie en klimaatverandering. Dichter bij huis bouwt Jan De Nul een nieuwe waterkering op Nederlands grondgebied waardoor een gebied van 600 ha in de Hedwigepolder en Prosperpolder terug aan de natuur wordt gegeven. Voor de haven van Antwerpen ontwierp Jan De Nul een plastic ruimende machine. Het bouwbedrijf neemt deel aan tal van duurzame onderzoeksprojecten: rond de aanleg van zeegrasvelden en biogene riffen ter bescherming van kusten, rond de aanpak van historische industriële vervuiling van bodem en grondwater en de mogelijkheden van offshore zonne-energie.

Envisan - behorend tot de groep Jan De Nul – biedt circulaire totaaloplossingen voor de bouw- en infrastructuurmarkt terwijl projectontwikkelaar PSR – eveneens een dochteronderneming– inzet op  het herbestemmen van onderbenutte industriële sites.
Jan De Nul ondersteunt de energietransitie wereldwijd en investeert zelf ook in zijn eigen energietransitie. Schepen worden ontworpen met lagere emissies en varen op biofuel; door de combinatie van beide beschikt Jan De Nul over near zero emissions schepen. Kantoren en sites worden voorzien van zonnepanelen, het wagenpark wordt volop geëlektrificeerd en de werfkantoren zijn state of the art energie-efficiënt. In Gent beheert Jan De Nul één van de grootste zonnepanelenparken van Europa.

Welke zijn de belangrijke uitdagingen/verwachtingen voor het bedrijf in de volgende jaren (om de succesvolle groei verder te zetten)?

“We blijven vol vertrouwen en met het oog op een relance investeren in ons materieel, onze mensen en organisatie. Duurzaamheid is het codewoord: overheden, lokale besturen en private klanten nemen volop initiatieven om de voetafdruk van projecten te reduceren. En daar helpen we hen graag bij! We dragen ons steentje bij door zowel voor onze klanten als vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid verder te gaan dan de strikt wettelijk opgelegde eisen.” 

foto