Skip to main content
  • Nieuws
  • Ook meer dan negentig hectare Antwerpse industriegrond bedreigd

Ook meer dan negentig hectare Antwerpse industriegrond bedreigd

  • 18/05/2017

In  de provincie Antwerpen wordt  95 hectaren kostbare industriegrond plots bestempeld als ‘waardevol bos’. Dat blijkt uit de nieuwe, voorlopige boskaart die de Vlaamse regering begin deze week publiceerde. Tal van ondernemers kunnen van de ene op de andere dag hun gronden niet meer gebruiken voor verdere ontwikkeling of uitbreiding van hun bedrijf. Voor Voka – Kamers van Koophandel Antwerpen-Waasland, Kempen en Mechelen en Confederatie Bouw Provincie Antwerpen is dit een zoveelste flagrant voorbeeld van de rechtsonzekerheid waarmee ondernemers krijgen af te rekenen

Voka - Kamers van Koophandel en Confederatie Bouw hebben samen de voorlopige kaarten kunnen inkijken. De nieuwe regeling is het resultaat van een vrij absurde redenering: het gaat namelijk om stukjes  bos die zich midden in industriegebied bevinden en vandaar ook bestempeld worden als ‘zonevreemd’. Met de nieuwe boskaart krijgen die zonevreemde bossen plots het statuut ‘waardevol’ en beschermd’, waardoor de eigenaars hun gronden niet meer kunnen gebruiken waarvoor ze aanvankelijk bestemd waren: de ontwikkeling van economische activiteit. Net als voor de eigenaars van 698 hectaren residentiële bouwgronden in onze provincie, houdt dit een aanzienlijk waardeverlies in waar slechts een beperkte schadevergoeding tegenover staat.

Een eventuele schadevergoeding zal sowieso lager liggen dan de reële (zogenaamde ‘venale’) waarde van het terrein. Bovendien zal een vergoeding pas mogelijk zijn na een bestemmingswijziging via een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan), dus minstens na twee jaar.

Voka – Kamers van Koophandel Antwerpen-Waasland, Kempen en Mechelen sturen alle betrokken gemeentebesturen een schrijven om hen aan te manen de getroffen bedrijven persoonlijk te informeren . Op die manier moeten de bedrijven voldoende tijd krijgen een bezwaarschrift in te dienen. Zodra de kaarten definitief vastliggen, zal enkel de Vlaamse regering nog een bouwtoelating kunnen geven. 

Ook voor de gemeenschap is de nieuwe regeling een bittere pil. De bescherming die de afbakening als waardevol bos inhoudt, betekent een bijkomend verlies van  industriële ontwikkeling, en dus ook van jobcreatie

Contactpersoon

Dirk Bulteel

Directeur Belangenbehartiging

AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
Gosselin
Welt white paper