Skip to main content
  • Nieuws
  • Onzekerheden raken Limburgse economie 

Onzekerheden raken Limburgse economie 

  • 24/01/2019

De daling van de Limburgse conjunctuur lijkt zich ook in de eerste jaarhelft van 2019 voort te zetten. De voorbije maanden voorspelden we al een zachte landing na de piek van een jaar geleden. “De internationale én nationale onzekerheden liggen mee aan de basis van deze groeivertraging. De brexit, een afgezwakte jobsdeal en vroegtijdige stakings-aankondigingen doen onze economie geen goed. Politici mogen ondanks de verkiezingen niet bij de pakken blijven zitten”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Limburg. Hier vind je de volledige conjunctuurbarometer.

conjunctuur
De Limburgse economie zal de komende maanden terugvallen tot 91 punten. 

Net boven 100

We begonnen 2018 met een conjunctuurpiek van 115 indicatorpunten en rondden het jaar af met 100.95 indicatorpunten. Deze tendens lijkt verder te zakken tot 91 punten tegen juni 2019. Hiermee staan we terug op hetzelfde niveau als november 2016. De trend lijkt bovendien terug sterker neerwaarts te verlopen dan de voorbije maanden.

Export als sterkhouder

De Limburgse economie ondervindt nog steeds sterke steun vanuit de export. De impact van de bouwsector begint daarentegen stilaan af te zwakken. We verwachten echter nog geen neerwaartse omslag. In de automobielsector houden personen- en bedrijfswagens mekaar vandaag nog in evenwicht.

Hetzelfde verhaal stellen we vast in de toeristische sector waar aankomsten en overnachtingen en de bezettingsgraden mekaar in evenwicht houden. Toch kunnen dit de eerste tekenen zijn voor zowel de automobielsector als toerisme dat aan de expansietendensen van de voorbije maanden een einde komt. De totale werkloosheid blijft tot slot -6,49% onder het niveau van dezelfde periode vorig jaar. De starters sluiten hun recordjaar af met meer dan 7.000 startende ondernemingen in Limburg.

"Als dit nog maar het begin van het jaar is dan belooft 2019 een jaar van ‘non-decision making’ te worden en dat is absoluut nefast op een moment dat de economische vooruitzichten slabakken.”

Johann Leten besluit: “Ook in Limburg beginnen we tekenen aan de wand te zien van een groeivertraging. Zowel op internationaal als nationaal vlak worden we vandaag met te veel onzekerheden geconfronteerd. De brexit zet 42.000 Belgische arbeidsplaatsen op het spel, een afgezwakte jobsdeal, vakbonden die nu al stakingen aankondigen vooraleer ze goed en wel aan de onderhandelingstafel zitten,… Als dit nog maar het begin van het jaar is dan belooft 2019 een jaar van ‘non-decision making’ te worden en dat is absoluut nefast op een moment dat de economische vooruitzichten slabakken.”

Starters breken opnieuw record

Het aantal startende ondernemingen heeft in 2018 weer een record verbroken. In december 2018 lag het aantal starters weer een stuk hoger dan in dezelfde periode vorig jaar (41,78%). Ook het jaartotaal van 2018 ligt meer dan een vijfde hoger dan het jaartotaal van 2017. Limburgers durven steeds meer ondernemen. Opnieuw een absoluut recordjaar voor de starters.

starters
De starters breken alle records. 

Conjunctuurbarometer op TVL