Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • ‘In onze software voor artsen kunnen we ons geen fouten veroorloven’

‘In onze software voor artsen kunnen we ons geen fouten veroorloven’

  • 30/09/2023

Gebruiksvriendelijke software die leidt naar efficiëntere gezondheidszorg: dat ontwikkelen Cliff De Clerck en Michael Wegge al sinds 2015, en met sprekend resultaat. Een eerste succesvolle samenwerking met een huiswachtenpost legde de basis voor een succesverhaal, dat al tot in Suriname is opgepikt.

Nauwelijks drie jaar geleden werkte corona een ongeziene digitaliseringsgolf in de hand, niet in het minst in de medische wereld. Plots was er nood aan test- en vaccinatiecentra die dagelijks de PCR- en labotesten en vaccinaties van vele duizenden patiënten moesten verwerken, gevolgd door de roep van artsenpraktijken en wachtposten naar tools voor meer administratieve efficiëntie om de druk te verlichten. Voor MediPortal was er nauwelijks een betere stresstest denkbaar voor zijn software, die tegemoetkomt aan al die behoeftes.

‘In volle pandemie waren we onder andere betrokken bij vaccinatiedorp VacCovid in Antwerp Expo, waar net voor Kerstmis 2021 dagelijks 36.000 vaccins werden gezet. Het was de uitdaging om elk toegediend vaccin te registreren in een beperkt aantal seconden. In testcentra zorgde onze software voor registratie van de test, het doorsturen van de testgegevens naar het medisch labo en de terugkoppeling naar de databanken van de overheid. Met ons jong team dat slechts enkele maanden samen op kantoor had gewerkt, hebben we veel geleerd uit die oefening’, kijken Cliff De Clerck en Michael Wegge, respectievelijk CEO en CTO, even achterom.
 

Gecontroleerd groeien

Het MediPortal-verhaal ontkiemt al in 2008, wanneer ze als informaticastudenten software schrijven voor het klinisch labo van de vader van een vriend. Pas sinds 2015 leggen beiden zich voltijds toe op hun bedrijf, aanvankelijk met het advies van drie huisartsen om hun software zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van het doelpubliek. In 2018 haalde MediPortal een eerste medewerker aan boord, waarna een jaar later al naar een groter pand in Rumst werd verhuisd om het groeiend aantal medewerkers te huisvesten. ‘Vandaag zijn we met vijftien mensen, maar ons huidig kantoor is opnieuw te krap geworden. Voor bijkomende mensen hebben we onvoldoende plaats. Dus staan we volgend jaar voor weer een verhuizing naar een groter pand in Kontich, waar tot 35 medewerkers kunnen werken’, licht Cliff De Clerck toe. ‘Het is niet de bedoeling om het team in een klap met meerdere mensen tegelijk uit te breiden. We zijn zelfbedruipend zonder externe investeerders en dat willen we zo houden, zelfs al laat de vraag nog grotere sprongen toe. Dat geeft ons nog de flexibiliteit om snel op een opportuniteit te kunnen inspelen‘, vult Michael Wegge aan. ‘Onze software is in eerste instantie specifiek gericht op huisartsenwachtposten en multidisciplinaire artsenpraktijken. In het gezondheidslandschap zijn er alsmaar meer artsen die in groepspraktijken multidisciplinair gaan samenwerken. Onze producten spelen al langer in op die trend. Van meet af aan zat een veilig beheer van toch wel gevoelige medische data er ook al technisch ingebakken en we blijven daar op inzetten. Zo zitten we volop in het proces voor het behalen van een ISO 27001-certificaat. Naar onze doelgroep kunnen we ons op vlak van informatiebeveiliging geen fouten veroorloven.’ 

Top 50 in België

Met zijn lineaire jaarlijkse groei van 30 tot zelfs 40 procent de jongste jaren is MediPortal de jongste twee jaar opgenomen in Deloitte’s Technology Fast 50, de jaarlijkse lijst van de vijftig snelst groeiende technologiebedrijven in België ‘Onze software is uniek, omdat ze een vlotte samenwerking tussen verschillende categorieën van zorgverleners toelaat. In die setting wint onze oplossing aan kracht. Bijna elke huisarts komt met dergelijk systeem tijdens de wachtdienst in contact. Technisch gezien zijn onze tools als een van de weinige beschikbaar via het web. Hierdoor zijn ze makkelijk bruikbaar op uiteenlopende toestellen. Zo zijn we in Vlaanderen al kunnen uitgroeien tot marktleider’, schetsen beide managing partners. ‘Onze software komt nu al specialisten tegemoet, maar is nog niet specifiek aangepast aan individuele huisartsen. We werken volop aan de validatie hiervoor, om ons plaatsje af te dwingen tussen de traditionele aanbieders van hun software. Daar ligt nog een grote markt voor ons.’

Veel artsen beschikken nog niet over afdoende software. Of ze zijn niet mee met allerlei al genomen en toekomstige initiatieven vanuit de overheid, merken ze bij MediPortal. ‘Voor alle pakketten in onze markt is het soms wel achter de feiten aanhollen, omdat wetgeving voortdurend verandert. Terwijl de pipeline aan projecten bij huisartsen al vol zit, blijven er maar nieuwe zaken bijkomen’, klinkt het. ‘Artsen vinden ons vooral via mond-tot mondreclame. Een samenwerking begint vaak met een kleinere module zoals Mediris Recipe, onze applicatie voor het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen. Als klanten dan merken dat het goed loopt, is het voor hen eenvoudiger om volgende stappen in digitalisering te zetten.’

Service op eerste plaats

Dan komen andere webtoepassingen van MediPortal in beeld, bijvoorbeeld voor digitale facturatie of het elektronisch patiëntendossier. ‘We trachten met onze klanten een langetermijnrelatie op te bouwen. Naast ontwikkeling van software is klantenondersteuning daarom een belangrijke pijler’, benadrukt Michael Wegge. ‘Bij een doelpubliek met weinig tijd is accurate antwoorden geven van primordiaal belang. Als dezelfde vragen veel terugkomen, moeten wij ervoor zorgen dat onze software duidelijker wordt. Daaruit volgt goede software. Dat service voor ons op de eerste plaats staat, vertaalt zich in onze helpdesk. Iedereen in het team staat mee paraat om vragen van artsen en huisartsenwachtposten de klok rond te beantwoorden, zowel in het Nederlands als in het Frans.’ Met versies van zijn software in beide talen beschikbaar, heeft MediPortal ook al voet aan de grond gekregen in Wallonië. Daar heeft onlangs een eerste groep van zeven wachtposten voor zijn software gekozen. ‘Uit angst van geen eigen inbreng meer te- hebben, durfde niemand de stap als eerste te zetten. Nu kunnen we andere wachtposten in Wallonië bewijzen dat ze die vrees mogen laten varen.’

afbeelding1 mediportal_Vokaw_oktober2023

Kijken naar het zuiden

Momenteel ligt de focus bij MediPortal op België. ‘Elk land valt wel terug op een eigen digitaal platform voor zijn gezondheidszorg. Met z’n e-healthplatform staat België daar al vrij ver in. Bovendien kent ons land een apart gezondheidslandschap. Volksgezondheid is een federale bevoegdheid en daarnaast zetten de gewesten eigen preventiecampagnes op. En dan heb je nog eens zeven verschillende ziekenfondsen. Omdat we in onze software inzetten op een goede koppeling met het Belgische platform, is die niet meteen toepasbaar in andere landen. In Nederland bijvoorbeeld is dat platform ook meer privaat georganiseerd. Expansie is daarom moeilijker, maar daarom niet onmogelijk’, schermen de twee managing partners met vragen die hen zelfs uit Suriname bereiken. ‘Daar wordt nu eenmaal ook Nederlands gesproken. Via het internet was een lokale gynaecoloog ons op het spoor gekomen. Door zijn ervaringen kwam ook de dienst Urologie van datzelfde ziekenhuis aankloppen. Ook buiten België is er dus een markt voor ons. In Europa staan noordelijke landen qua digitale gezondheidszorg alleszins al verder dan landen in het zuiden. Logischerwijs moeten we vooral in die richting kijken.’

Om de toekomst van MediPortal verder uit te tekenen, volgden Cliff De Clerck en Michael Wegge afgelopen jaar bij de Antwerps-Wase Kamer het Accelero-traject. Dit helpt bedrijven prioriteiten te stellen in hun snelle groei, zodat die duurzaam verder vorm kan krijgen. ‘Het is sowieso goed om eens afstand te nemen, te kijken hoe andere ondernemers het doen en daarvan iets trachten op te steken. Zelf hebben we tijdens dit traject gefocust op prijszetting in een SaaS-model (software as a service, red.) en het verder structureren van het bedrijf. De persoonlijke begeleiding heeft ons ook goed helpen nadenken over hoe we MediPortal nog meer onmisbaar kunnen maken’, besluit het ondernemersduo.

Meer info www.mediportal.be

Ontdek ons Accelero-traject

Voka Accelero - snelle groei

Kom meer te weten over het Accelero-traject

Accelero
AW_Welt_6stappenplan

Artikel uit publicatie