Skip to main content
 • Nieuws
 • Onze eisen voor de komende legislatuur

Onze eisen voor de komende legislatuur

 • 12/10/2018

De teerlingen zijn geworpen. Limburg heeft gekozen. Voka – Kamer van Koophandel Limburg drukt zijn diepe respect uit voor de vele duizenden kandidaten die de voorbije weken en maanden het beste van zichzelf hebben gegeven. Winnaars en verliezers moeten de stem van de kiezer respecteren en mekaar proficiat wensen. En nu dienen beloftes omgezet te worden in feiten. Daarom zetten we graag onze eisen voor de komende legislatuur op een rijtje.

Gemeenteraadsverkiezingen

“Alle kandidaten die hun nek hebben uitgestoken, winnaars en verliezers, verdienen ons respect”, stelt gedelegeerd bestuurder Voka – Kamer van Koophandel Limburg Johann Leten. “Zonder kandidaten zijn er immers geen verkiezingen en is er zelfs geen democratie mogelijk. In deze tijden is het bovendien niet zo evident een politiek engagement aan te gaan…

Binnen enkele uren juichen de winnaars en likken de verliezers hun wonden. Zenuwachtigheid troef dus. Het was immers een verbeten strijd. Maar vanaf de bekendmaking van de definitieve uitslag dient de strijdbijl begraven te worden.

Persoonlijke vetes, sympathie en antipathie moeten na het eindsignaal van 15.00 uur aan de kant geschoven worden. Vanaf nu dient bestuurd te worden en moeten programma’s uitgevoerd  worden.

Voka – Kamer van Koophandel Limburg is politiek neutraal. Wij zijn uiteraard in het belang van onze ondernemers politiek actief maar staan los en ongebonden van elke politieke partij. Welke coalitie ook aan de macht komt, we zullen ze beoordelen op hun daden en niet op hun woorden.

In onze 42 verkiezingsmemoranda gaven we de ondernemers het woord. Het is immers op basis van hun input dat we specifieke aanbevelingen deden in elke stad en gemeente binnen onze provincie. Aanbevelingen om het ondernemersklimaat te verbeteren. Het is nu zaak voor de nieuwe besturen om deze adviezen niet alleen ter harte te nemen, maar ook om te zetten in concrete beleidsnota’s. Dit in het belang van iedere burger, want welvaart én welzijn begint bij sterke, lokale bedrijven.

Voka – KvK Limburg wilt zeven eisen binnen alle gemeente – en stadsbesturen vervult zien de komende legislatuur:

 1.  Minimaal 20% van de exploitatie-uitgaven reserveren voor investeringen
 2.  Aanpakken van niet-realiseerbare ruimte voor werken
 3.  Een transparant uitbestedingsbeleid
 4.  Invoeren van bedrijfsinvesteringszones
 5.  Een transparant mobiliteitsbeleid
 6.  Inzetten op heldere communicatie rond fiscaliteit, talent, ruimte en mobiliteit
 7. Degressieve afbouw van louter financierende eigen belastingen

Ook overkoepelend, op provinciaal niveau, is onze visie duidelijk. De vernieuwde deputatie moet de regie in handen nemen. Dit om het bestuur van de steden en gemeenten te faciliteren én ons rechtmatig aandeel binnen Vlaanderen op te eisen. Om dit te realiseren formuleren we drie belangrijke krijtlijnen voor de rol van de provincie:

 1.  Als katalysator; katalyserende rol door het geven van impulsen en initiëren en/of versterken van projecten
 2.  Als bovenlokaal samenwerkingsorgaan; 42 steden en gemeenten die alles alleen doen is geen optie meer
 3.  Als back-office; stroom van taken en bevoegdheden behapbaar houden

Rekening houden met het subsidiariteitsprincipe, efficiëntie én het primaat van de politiek zijn we ervan overtuigd dat onder deze regie onze gemeenten en steden een mooi, ondernemend verhaal kunnen realiseren de komende legislatuur.

 

Contactpersoon

Senne Poelmans

Senior adviseur belangenbehartiging