Skip to main content
  • Nieuws
  • Onze bedrijven betalen té veel voor een inefficiënte overheid

Onze bedrijven betalen té veel voor een inefficiënte overheid

  • 26/04/2019

Voka onderzocht op basis van de Bel-First databank van Bureau Van Dijck wat bedrijven nu écht bijdragen aan de overheid. De conclusie in de bijhorende Voka Paper is duidelijk: ondernemingen vormen veruit de belangrijkste bron van onze welvaartsgroei. Meer dan 60% van het bbp in 2017 (440 miljard euro) werd gefinancierd door de bedrijven. Meer dan 42% van de netto toegevoegde waarde wordt bovendien afgestaan aan de overheid ter financiering van collectieve goederen en diensten.

hbvl kris voor website

Regelmatig wordt het beeld gecreëerd dat ondernemingen slechts beperkt hun bijdrage leveren aan de algemene welvaart en de toegevoegde waarde integraal in de eigen zakken steken. Die fabel mag nu eindelijk de vuilbak in, becijferde Voka in haar laatste Voka Paper.

In het onderzoek staat de toegevoegde waarde centraal. Deze toegevoegde waarde genereert immers inkomsten voor de medewerkers en de financiers zoals aandeelhouders en banken. Maar niet vooraleer de overheid aan de kassa passeert. Meer dan 42% van de netto toegevoegde waarde wordt afgestaan aan de overheid ter financiering van collectieve goederen en diensten.

De nettovergoeding voor de werknemers omhelst nog eens 36,4% van de totale toegevoegde waarde waardoor er -na aftrek van diverse bedrijfskosten- nog 19% overblijft voor de bedrijven zelf. De vis voor onze bedrijven is dus lang niet zo vet als dat er soms geopperd wordt.

"Meer dan 60% van het bbp in 2017 (440 miljard euro) wordt gefinancierd door de bedrijven."

Onze ondernemingen dragen, in strikte zin, meer af aan de overheid dan in vergelijkbare landen, namelijk 21,6% van netto toegevoegde waarde in vergelijking met bijvoorbeeld 8,8% in Denemarken en 16,1% in Duitsland. In onze ‘Waar voor je geld’-index stellen we vast dat de overheidsuitgaven dan ook zeer hoog zijn, maar de overheidsinstellingen slechts scoren op doeltreffendheid. Kortom, onze bedrijven betalen té veel geld, voor een inefficiënte overheid. 

Werknemers delen in welvaart

voka paper cover welvaart

Een ander misverstand dat uit de wereld geholpen wordt door de Voka-paper, is dat werknemers een steeds kleiner deel van de koek zouden ontvangen. Sinds het begin van de eeuw bleef het loonaandeel in België vrij stabiel. Wanneer bedrijven grote winsten boeken, daalt het loonaandeel. Wat hierbij vaak onderbelicht wordt, is dat wanneer het minder gaat met onze bedrijven dit aandeel net enorm stijgt. Trendmatig blijven werknemers dus wel degelijk een stabiel deel van de welvaartskoek ontvangen.

Voka – KvK Limburg hoopt met dit onderzoek de ogen te openen. Onze ondernemingen dragen meer dan hun steentje bij aan de welvaartsstaat terwijl hun eigen deel van de koek eerder beperkt is. De inefficiëntie van de overheid kost de maatschappij handenvol geld. In andere landen kan er meer gedaan worden met minder. Dat is dan ook één van onze speerpunten bij de komende verkiezingen: onze overheden moeten de volgende jaren de tering naar de nering zetten. 

Meer weten?

Contactpersoon

Senne Poelmans

Senior adviseur belangenbehartiging