Skip to main content
  • Nieuws
  • Ontwrichte zone 2.0. zal voor nóg meer investeringen zorgen

Ontwrichte zone 2.0. zal voor nóg meer investeringen zorgen

  • 29/05/2018

Na de sluitingsaankondiging van Ford Genk werkte Voka – KvK Limburg samen met KPMG een voorstel uit op basis van de reconversievennootschappen, die hun nut in het verleden reeds bewezen. De regering volgde deze redenering en besliste om Limburg op 30 april 2015 te erkennen als ontwrichte zone. Drie jaar na datum, lijkt het er op dat er drie gunstige wijzigingen in deze wet doorgevoerd zullen worden.

ontwrichte zone
De aanvraag van deze steunmaatregel wordt bijvoorbeeld
meer flexibel gemaakt in tijd.

Bedrijven die investeren en extra tewerkstelling creëren, kunnen sinds 2015 door deze maatregel rekenen op fiscale ondersteuning. “Tot nog toe maakten bijna 200 Limburgse bedrijven hier reeds gebruik van. Een signaal dat dergelijke fiscale ruggensteun de juiste stimulans is om bijkomende investeringen door te voeren,” aldus Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Limburg.” Met de wijzigingen die nu op tafel liggen, worden de mogelijkheden binnen deze maatregel nog verruimd.

Vorig jaar kwam het dossier rond eventuele aanpassingen binnen de ontwrichte zone reeds op de ministerraad. Na passages bij de Raad van State en de Europese Commissie wordt het wetsontwerp volgende week in tweede lezing behandeld door de federale regering. Concreet gaat het om drie wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke steunmaatregel. Een eerste is voor Limburg, dat al reeds in zijn geheel als ontwrichte zone is erkend, minder relevant, maar geeft de Gewesten de mogelijkheid om acht steunzones af te bakenen in plaats van slechts vier.

Aanvraag flexibeler

Inhoudelijk gezien zijn de andere twee wijzigingen des te relevanter voor onze provincie. Zo wordt de aanvraag van deze steunmaatregel meer flexibel gemaakt in tijd doordat het vereiste formulier drie maanden na de voltooiing van de investering ingediend kan worden.

Aan de derde wijziging is heel wat lobbywerk van Voka – Kamer van Koophandel Limburg voorafgegaan. Met succes, want de steunmaatregel lijkt nu ook toegekend te worden voor investeringen door een andere vennootschap van dezelfde groep. Een cruciale aanvulling met het oog op het optimaliseren van deze reeds erg succesvolle steunmaatregel. Het wordt nu immers eindelijk mogelijk dat de investering, met als doel de creatie van nieuwe arbeidsplaatsen, wordt verricht door een andere vennootschap van dezelfde groep.

Op deze wet zullen in het parlement nog enkele amendementen ingediend worden, maar deze zullen geen directe invloed hebben op de drie beoogde wijzigingen.

"Gewogen op beleid"

Als Voka – KvK Limburg hebben we in alle fases van het dossier van de ontwrichte zone sterk gewogen op het beleid. Na de implementatie in 2015 zijn we blijven evalueren en kwamen we tot de conclusie dat er enkele wijzigingen noodzakelijk waren. We kijken dan ook uit naar de dag van de effectieve publicatie van de nieuwigheden in het Belgisch Staatsblad.

In haar huidige vorm hielp de maatregel van de ontwrichte zone binnen Limburg immers reeds 3355 nieuwe arbeidsplaatsen mee creëren. We zijn ervan overtuigd dat deze geoptimaliseerde versie in de toekomst nóg meer investeringen en tewerkstelling met zich mee zal brengen,” besluit Johann Leten.