Skip to main content
alt9
  • 23/01/2020

Ontwikkeling van de haven

De Vlaamse regering stelde op 20 december 2019 het voorkeursbesluit over het complex project ‘Realisatie Extra containerbehandelingscapaciteit in het Havengebied Antwerpen’ principieel vast. 

Met deze beslissing wordt voor alternatief 9 gekozen. Na advies van de Raad van State, volgt de definitieve vaststelling door de Vlaamse regering en kan de volgende fase van start gaan. In deze uitwerkingsfase zal dit voorkeursbesluit verder geconcretiseerd worden in een of meerdere projectbesluiten en/of omgevingsvergunningen.

 Meer info over het ECA project kan u hier vinden.

Contactpersoon

Sofie Coppens

Adviseur milieu en duurzaamheid Alfaport

Welt white paper
Proximus
Gosselin