Skip to main content
  • Nieuws
  • Ontwikkel verder onze grijze massa a.u.b.

Ontwikkel verder onze grijze massa a.u.b.

  • 16/11/2021

De (gedeeltelijke) vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers staat ter discussie in het recente federale regeerakkoord. Gaan we ons O&O-onderzoek in België op de helling zetten, terwijl hersenmassa bij uitstek onze meest waardevolle en ongelimiteerde grondstof is? 

foto

Grijze massa is de belangrijkste grondstof die we nog bezitten in Vlaanderen. Er zijn twee manieren om die te ontginnen, door middel van onderwijs en door investeringen. Het belang van onderwijs is niet te onderschatten, daar zijn alle ondernemingen het over eens. Toch gaat het al jaren de verkeerde richting uit. Het niveau dat de leerlingen halen, zit in dalende lijn en de uitstroom in STEM-onderwijs is een bekend pijnpunt. Recent kwam het lerarentekort nog in de actualiteit als symptoom van een bredere onderwijsproblematiek. Op www.voka.be/publicaties kan u de recente standpunten en voorstellen van Voka voor ons onderwijs terugvinden. Onder meer over hoe we met dezelfde middelen toch naar excellentie kunnen streven. 

O&O aan de top

Een andere steunpilaar in onze economie, met grijze massa aan de basis, is onderzoek en ontwikkeling (O&O). Vlaanderen staat Europees aan de absolute top in dit domein. Zo investeren we meer dan 3,3 % van het bbp in O&O, samen goed voor een kleine 10 miljard euro. Dat is het resultaat van een gefocust beleid, sterke onderzoeksinstellingen, een goede samenwerking en vooral de enorme inspanningen van ondernemingen. Bedrijven zorgen voor het leeuwendeel van de investeringen, bijna 7 miljard euro. Oost-Vlaanderen zit trouwens mee in het epicentrum van die beweging. Met een biotechnologiecluster van wereldniveau, een sterk groeiende sector in medische en gezondheidstechnologie en een bloeiend start-up- en scale-upecosysteem rond digitale technologie hebben we alle redenen om de inspanning in onderzoek en ontwikkeling aan te houden en te versterken. 

Daar knelt vandaag het schoentje naar aanleiding van de federale begrotingsopmaak. De regeling rond vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor medewerkers in onderzoek en ontwikkeling ligt op tafel met het doel om daar besparingen op in te voeren. Daarnaast merken we dat de fiscus recent erg strenge controles op de toepassing van de regeling uitvoert, vaak met andere interpretaties dan de administratie (= Belspo dat instaat voor het federaal wetenschapsbeleid) die de toepassing in eerste instantie goedkeurde.

Misbruik moet opgespoord en aangepakt worden, maar de fiscale ondersteuning rond onderzoek en ontwikkeling is té belangrijk om samen met het misbruik weg te gooien

Jan Geers, manager belangenbehartiging Voka Oost-Vlaanderen

Rechtszekere controles

Voka heeft de bevoegde minister, provinciegenoot en vicepremier Van Peteghem attent gemaakt op het belang van de aangehouden inspanningen en gevraagd om de controles coherent, rechtszeker en proportioneel te houden. Misbruik moet vanzelfsprekend opgespoord en aangepakt worden, maar de fiscale ondersteuning rond onderzoek en ontwikkeling is té belangrijk om samen met het misbruik weg te gooien. In deze provincie mogen we onszelf op de borst kloppen met onze O&O-intensieve economie, maar ook bedrijven uit andere sectoren zetten zich in om via O&O morgen tot de top te behoren. Daarom zal Voka dit punt met klem blijven verdedigen de komende periode. 

Contactpersoon

Jan Geers

Manager Belangenbehartiging - Manager Communicatie

VZW - eATA 2021
VZW - DigiChambers 2021
Domestic Services
Banque de Luxembourg
Deloitte
ING
Logo Mensura
Proximus
SD  Worx
BovaEnviro+
G4S
Soundfield
Jobat