Skip to main content
  • Nieuws
  • Ons onderwijs kan niet zittenblijven

Ons onderwijs kan niet zittenblijven

  • 05/09/2019

Het is september en de reusachtige denk-, leer- en doemachine, genaamd ‘onderwijs’, trekt zich weer op gang.
Vlaanderen zet 13,9 miljard euro in op onderwijs en vorming; met nagenoeg 30% de grootste uitgavenpost in de begroting. De sector oogt dan ook indrukwekkend: in 4.000 onderwijsinstellingen zorgen 200.000 personeelsleden voor de vorming en begeleiding van zowat 1,5 miljoen jongeren.

Duaal leren moet snel uitgebreid worden naar nog meer kwalitatieve technische richtingen

Jef Wittouck - Voorzitter Voka Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen

“Onderwijs is het machtigste wapen om de wereld te veranderen”, wist Nelson Mandela. We mogen verwachten dat het onderwijs ook in Vlaanderen dingen in beweging zet. Voorwaarde is dat het zelf snel leert, evolueert en mee de uitdagingen van morgen aanpakt. De mismatch op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld.  

Bedrijven wachten vol ongeduld op aankomend talent. Maar het aantal jongeren dat zich medio 2020 op de arbeidsmarkt zal aanbieden, volstaat lang niet om aan de vraag te voldoen. Bovendien lukt het onvoldoende om het terracottaleger (want immobiel en nauwelijks inzetbaar) van 2,7 mio inactieven in België in beweging te krijgen. 

Geen wonder dat het aantal uit het buitenland gedetacheerde werkkrachten in België vorig jaar verdubbelde tot 229.000. Zij beschikken over de nodige kwalificaties voor heel wat vacatures en tonen zich wendbaar en gedreven. Voor hen is een job in Vlaanderen klaarblijkelijk niet te ver, niet onaantrekkelijk en niet te lastig... Wat mij betreft verdienen zij een bank vooruit en een kus van onze bedrijven die noodgedwongen internationaal talent zullen moeten blijven aantrekken.

Terug naar het onderwijs. Na jaren van pleiten en proberen wordt sinds 1 september het concept van Ons onderwijs kan niet zittenblijvenduaal leren in 80 studierichtingen formeel uitgerold over heel Vlaanderen. Duaal leren geeft leerlingen de kans om vaardigheden te ontwikkelen op school én op de werkvloer. Het systeem zorgt voor meer instroom van technisch geschoolde werknemers en heeft een positief effect op rekrutering en arbeidstekorten. Voka werkte hard mee aan het regelgevend kader en betrekt scholen en ondernemingen in het verhaal.

In een aantal landen is men al veel langer vertrouwd met het stelsel van duaal leren. De Duitse  ‘duale Ausbildung’ is in heel Europa een inspiratiebron voor beroepsopleidingen. In het VK geldt de via duaal leren genoten vorming als een sterke referentie en ook Zwitserland excelleert. In Vlaanderen zijn wij nog niet zo ver. Om de verandering tegenover het oude stelsel van leren en werken écht zichtbaar te maken moet het duaal leren snel uitgebreid worden naar nog meer kwalitatieve technische richtingen. Jammer genoeg staan de onderwijskoepels hier op de rem. Een aarzeling die de snelle invoering van duaal leren in het hoger en volwassenenonderwijs bemoeilijkt.

De overheid zet terecht zwaar in op de ontwikkeling van talent, de enige grondstof die in de Vlaamse klei te vinden is. Maar de lat moet hoger: wij hebben excellent onderwijs nodig dat leerlingen naar toekomstgerichte opleidingen gidst en dat vlot aansluit op de arbeidsmarkt. Een aanpak die de kwaliteit van het onderwijs op peil houdt, het kennisniveau van de leerlingen opkrikt en het aantal drop-outs terugdringt. Niet zomaar ‘Weer naar school’ maar vooral ‘Meer naar duaal’.

Het onderwijs in Vlaanderen kan zich echt niet permitteren om te zittenblijven. 

Jef Wittouck
Voorzitter Voka Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen