Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Ons gezondheidssysteem in 121 indicatoren

Ons gezondheidssysteem in 121 indicatoren

  • 26/04/2019

Opnieuw lichtten het KCE samen met Sciensano, het Riziv en de FOD Volksgezondheid de performantie door van onze gezondheidszorg (vierde editie). Waar staat het licht op groen, waar op rood?
 

Groen is het licht voor de 5-jaarsoverleving na colorectale kanker, neonatale sterfte en het gebruik van goedkope geneesmiddelen. Rode lichten: overmatig antibioticagebruik, een afnemend aantal ouderen dat zich laat vaccineren tegen griep en het beperkte aantal nieuwe huisartsen. Diverse indicatoren, waaronder ongepaste medische beeldvorming van de rug, vertonen dan weer een positieve trend.

“De indicatoren voor huisartsgeneeskunde en verpleegkunde doen de vraag rijzen of België in staat is om de vergrijzing en de toename van chronische ziekten op te vangen”, luidt de waarschuwing. “Te veel pas afgestudeerden kiezen nog steeds een loopbaan in de gespecialiseerde geneeskunde. Het aantal EMD’s blijft wel toenemen.”

Ons land beschikt nog steeds over te weinig geriaters. De geestelijke gezondheidszorg blijft het zorgenkindje, met soms lange wachttijden voor een eerste contact. Het aantal voorschriften voor antidepressiva neemt verder toe, zoals overal in Europa, maar de Belgische cijfers liggen hoger dan het gemiddelde, vooral dan in Wallonië. Preventie scoort ook vrij slecht, vooral in Brussel en Wallonië.

Positief zijn de cijfers inzake neonatale sterfte. Bevallingen worden echter nog te vaak kunstmatig ingeleid en te veel vrouwen krijgen een knip, maar de situatie verbetert. Daarnaast worden bepaalde screeningstesten tijdens de zwangerschap te vaak uitgevoerd (toxoplasmose, cytomegalovirus).

Het KCE dringt erop aan om de gegevenskwaliteit te verbeteren om met een unieke patiëntidentificator elke burger te kunnen volgen doorheen het volledige zorgsysteem. Dat lijkt sterk op de PREMs en PROMs…