Skip to main content
  • Nieuws
  • Ondernemingsvriendelijk? Lochristi toont Gent hoe het wel kan

Ondernemingsvriendelijk? Lochristi toont Gent hoe het wel kan

  • 07/12/2017

Hoe kijken ondernemers naar het gemeentelijk beleid en wat verwachten zij van het lokaal bestuursniveau? In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 vroeg onderzoeksbureau ICMA in opdracht van Voka aan 525 bedrijven in 19 Oost-Vlaamse gemeenten naar hun tevredenheid over het beleid. Globaal is slechts 40% van de ondernemers echt tevreden (score van 8 of meer op 10) over zijn of haar lokaal bestuur. Dat een positieve waardering niet zozeer van financiële mogelijkheden afhangt, maar wel van empathie voor ondernemers, bewijst Lochristi dat in het onderzoek Gent ver achter zich laat. Merelbeke en Wetteren scoren gemiddeld.

 

Lochristi

 

De grootschalige Voka-bevraging van de voorbije zomer geeft in elk geval aan dat gemeenten ondernemingsvriendelijker kunnen optreden. Voorts verwachten ondernemers maatregelen inzake fiscaliteit en mobiliteit. Over het algemeen investeren de Vlaamse gemeenten te weinig in de economie. Met meer dan 40% van de uitgaven versnipperd over 130 beleidsvelden is het volgens Voka hoog tijd voor een ernstig kerntakendebat. Voka pleit voor fusies van gemeenten met minder dan 10.000 inwoners.


Gent: 16de plaats, meer ambitie gevraagd

Gent heeft in vergelijking met een gelijkaardige peiling in 2012 de rol gelost als koploper in ondernemingsvriendelijkheid. Met een 16de plaats tonen ondernemers zich verre van tevreden over het gevoerde beleid. Ook binnen de vergelijkbare centrumsteden scoort Gent maar matig.

Slechts 1 op 3 bevraagden spreekt zich tevreden uit over het stadsbestuur maar vooral het aantal ontevredenen is met 20% zeer hoog. Aanleiding voor dit strenge oordeel is het vergunningenbeleid en het gebrek aan overlegmogelijkheden. Met uitzondering van fietsverbindingen, scoort ook de mobiliteit op alle domeinen slecht volgens de ondernemers. De bedrijven tonen zich wel erg tevreden over het aantrekken van investeringen en het ondersteunen van de haven.

Op financieel vlak zijn de schulden per inwoner fel gestegen, deels als gevolg van stijgende exploitatie-uitgaven. Anderzijds wordt in Gent wel sterk geïnvesteerd.


Wetteren: 10de plaats, middenmoter waar meer in zit

Wetteren nestelt zich netjes in het midden van het Oost-Vlaamse klassement met een gemiddelde tevredenheidsscore van 7 op 10. Toch heeft Wetteren met slechts 7% weinig echt ontevreden ondernemers. De verzuchtingen in Wetteren gaan vooral over het ontoereikend aanbod van bedrijfsruimtes en een gebrek aan overleg rond het beleid. Ook aan het imago van de regio kan volgens de respondenten gewerkt worden. Qua mobiliteit en inzake communicatie bij wegenwerken doet het Wetterse gemeentebestuur het wel meer dan behoorlijk. 

De schulden per inwoner zijn in dalende lijn. Een trend die verklaard wordt door dalende investeringen en stijgende fiscale ontvangsten. 


Merelbeke: 7de plaats en weinig ontevreden ondernemers

Merelbeke doet het niet slecht met een gemiddelde score van 7.1 op 10. Meer dan 4 op de 10 ondernemers is tevreden en dat is beter dan gemiddeld. Slechts 6% is niet tevreden. Een mooi rapport. De ondernemers waarderen de inspanningen van het gemeentebestuur inzake mobiliteit en de overlegmogelijkheden, maar zouden een vlotter vergunningenbeleid op prijs stellen. De fiscale ontvangsten per inwoner gaan in stijgende lijn, maar dit vertaalt zich niet in hogere investeringen.

 

Lochristi: 1ste plaats, proficiat!

Lochristi scoort in het Voka-onderzoek uitermate goed en haalt een gemiddelde score van 7,8 op 10. 60% van de ondernemers is tevreden over het gemeentebestuur, bovendien zijn er slechts 7% ontevredenen. Een heel mooi resultaat, Voka wenst hen van harte proficiat hiermee en hoopt dat het bestuur op deze lijn verder gaat. Lochristi scoort over de hele lijn goed, met opvallende uitschieters voor overleg en communicatie. Mogelijke werkpunten zijn het aanbod aan bedrijfsruimte en fietsverbindingen.

Ook de financiële cijfers ogen mooi, met een lage schuldenlast en exploitatiekosten onder controle. Dat schept ruimte om meer te investeren.

 

Contactpersoon

Geert Moerman

Gedelegeerd bestuurder

Het antwoord zit in ons netwerk!

Eerstelijnsadvies voor uw bedrijf? Onze leden, partners en experts helpen u graag verder!

Stel uw vraag ViaVoka