Skip to main content
  • Nieuws
  • Ondernemingen en lokaal bestuur: wat kan er beter?

Ondernemingen en lokaal bestuur: wat kan er beter?

  • 30/01/2018

Gemeenten en steden staan voor belangrijke uitdagingen. De economie van de toekomst start namelijk in de steden van morgen. Met de lokale verkiezingen in het vooruitzicht, is dat einde maart het thema van het Vokacongres 2018. Hoe zit het met de relatie tussen ondernemingen en lokaal bestuur? En hoe kunnen we ondernemen in de stad van morgen?

Elk beleidsniveau heeft zijn rol bij het uitstippelen van het economisch beleidConversatie tussen gemeenten en ondernemers en bij het succes ervan: federaal, regionaal en lokaal. En dus ook gemeenten en lokale besturen zijn belangrijk voor ondernemingen. 

Vandaag hebben te veel gemeenten de regie over kerntaken verloren. Zeker bij de kleinere gemeenten doet een gebrek aan voldoende schaal zich voelen. Bestuurskracht is vereist omdat de schaal waarop sommige acties en problematieken zich situeren, het gemeentelijk niveau overstijgen. Dergelijke processen in goede banen leiden, vergt een dimensie van bestuurskracht: het verbinden van partijen om tot effectieve concrete doorbraken te komen. En al te veel noodzakelijke projecten geraken vandaag niet tot die laatste fase.

3 pijnpunten 

De relatie tussen bedrijven en gemeenten loopt niet altijd over een leien dakje. Gemiddeld is slechts 40% van de Vlaamse ondernemers tevreden over hun lokaal bestuur, zo bleek eind vorig jaar uit een enquête in opdracht van Voka bij ondernemers in 67 steden en gemeenten.

1. Communicatie en overleg

Communicatie en overleg vormen het grootste actiepunt: inspraak en dialoog tussen politici, ondernemers en administratie, om vooruit te gaan met de stad en met de lokale economie. Het is belangrijk dat het lokale bestuur de verzuchtingen en de pijnpunten van het bedrijfsleven kent, en dat ze ruimte maakt voor participatie in het beleid.

2. Fiscaliteit

Ook is er volgens de ondernemers werk aan de winkel op vlak van fiscaliteit. In veel gemeenten is er een overload aan lokale belastingen en taksen. En vaak bestaat daar grote onduidelijkheid over, temeer omdat die belastingreglementen soms plots en aanzienlijk kunnen wijzigen.

3. Mobiliteit

Nog een werkpunt: mobiliteit. En dan gaat het niet alleen over de dagelijkse files, maar ook over de moeilijke toegankelijkheid van industrieterreinen, het gebrek aan parkeergelegenheid voor vrachtwagens en de kleine of onbestaande parkings in de buurt van stations.

Gemeenten en steden maken het zichzelf natuurlijk niet makkelijk. Ze besteden gemiddeld 40% van hun uitgaven aan meer dan 130 beleidsdomeinen. Voka pleit daarom voor een grondig kerntakendebat. Steden zouden zich meer moeten focussen en bepaalde zaken uitbesteden. Zo komt er ruimte vrij om te investeren. En dat is een belangrijke kerntaak van de gemeenten. Ze nemen immers de helft van de overheidsinvesteringen op zich: een rol die ze in de voorbije legislatuur onvoldoende waarmaakten.

Op het Vokacongres onderzoeken we de uitdagingen en kansen van het ondernemerschap in de stad van morgen. Voor meer info klik hier.

 

Contactpersoon

Karl Collaerts

Senior Adviseur Fiscaliteit & Begroting

Imu Salesforce
IMU Multiburo
ING
SD  Worx