Skip to main content
  • Nieuws
  • "Ondernemers tonen daadkracht, hoog tijd dat politiek dat ook doet"

"Ondernemers tonen daadkracht, hoog tijd dat politiek dat ook doet"

  • 01/02/2021

Karin Van De Velde had zich haar eerste jaar als voorzitter van Voka - Kamer van Koophandel Limburg wellicht anders voorgesteld. De coronacrisis zorgde voor de grootste terugval van ons Bruto Binnenlands Product (BBP) sinds de twee Wereldoorlogen en stelde onze maatschappij voor een enorme uitdaging. “Onze ondernemers toonden een ongeziene veerkracht en daadkracht en willen nog steeds investeren. De regeringen en overheden moeten die daadkracht dit jaar beantwoorden met een beleid dat die investeringen ook mogelijk maakt. Dat is hun morele plicht. Onze maatschappij heeft die economische groei broodnodig. Het juiste beleid en de juiste investeringen kunnen de uitdagingen van deze crisis ombuigen tot opportuniteiten.”

KVDV

"Het kost overheden geen cent om investeringen van ondernemers mogelijk te maken. Integendeel, deze dossiers zijn noodzakelijk om onze welvaart te garanderen. Ze zorgen voor werkgelegenheid." 
 

De coronacrisis blijft de komende jaren als een donkere schaduw over de Limburgse ondernemingen hangen. Maar liefst 72% van de bedrijfsleiders verwacht omzetverliezen in 2021 omwille van de crisis.

“We belanden in een 90%-economie, eentje waar de omzet van onze bedrijven 10% lager ligt. We mogen dus niet bij de pakken blijven zitten”, klinkt Karin Van De Velde strijdvaardig.

“Voka lanceerde daarom een socio-economisch pact 'Plan Samen Groeien' dat opgebouwd is rond 3 pijlers: digitalisering, duurzaamheid en gezondheid. We willen samen met de sociale partners en overheden tien jaar lang werk maken van een duurzame groei van 2%. Er is een inhaalbeweging nodig om onze welvaart en ons welzijn terug op peil te brengen en te waarborgen. Hier gaan we samen voor gaan!”

Welke acties zijn nodig om onze economie terug op rails te krijgen?

Karin Van De Velde: “Dat begint met een ambitieus vaccinatieplan. We zijn tevreden dat de regering gevolg geeft aan Voka’s oproep om het vaccineren te versnellen, maar nu is het tijd voor de integrale uitvoering. We kijken naar politici om dit plan met daadkracht en snelheid te verwezenlijken. Als we miljoenen burgers op één dag tijd naar de stembus krijgen, mogen we ook ambitieus en veeleisend zijn voor het uitrollen van de vaccinatiestrategie.

"Een heropstart maak je niet van de ene dag op de andere. In dat kader pleiten we ook voor een uitbreiding van de loonsubsidies.”

"In tussentijd hebben we nood aan een sterke heropeningsagenda met een concrete timing en duidelijke voorwaarden voor verdere versoepelingen. Een heropstart maak je niet van de ene dag op de andere. Voor een festival of event heb je meer voorbereiding nodig. Onze ondernemingen moeten tijdig weten waar ze aan toe zijn. In dat kader pleiten we ook voor een uitbreiding van de loonsubsidies.

U zegt dat deze crisis geen mistgordijn mag zijn voor de politiek om niets te doen. Wat verwacht u in 2021 van hen?

Karin Van De Velde: “De regeringen moeten daadkracht tonen. We waren erg enthousiast over het Vlaams regeerakkoord, waarin veel Limburgse prioriteiten werden opgenomen. Denk maar aan de ontwikkeling van de ENA-gebieden of de verdere ontwikkeling van het Limburgs hoger onderwijs. Dat akkoord is ondertussen 14 maanden oud en er is nog maar weinig gerealiseerd. Uiteraard vraagt de crisis heel veel inspanningen van onze beleidsmakers, maar dat hoeft niet noodzakelijk heel het regeerakkoord te ondergraven."

"De federale regering is op haar beurt nog maar een paar maanden bezig, dus zij hebben nog iets meer krediet. Het is weliswaar essentieel dat ze zo snel mogelijk de steunmaatregel ‘ontwrichte zone’ verlengen. Die loopt deze zomer af en werd onder onze impuls in het regeerakkoord opgenomen."

"Op lokaal niveau vragen we dat de fiscaliteit in evenwicht blijft en dat ze de investeringsdossiers van onze ondernemingen ondersteunen. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid opnemen.”
 

KVDV1

"Uiteraard vraagt de crisis heel veel inspanningen van onze beleidsmakers, maar dat hoeft niet noodzakelijk heel het regeerakkoord te ondergraven."
 

Maar liefst 56% van de Limburgse ondernemers wil in 2021 investeringen doen. U ziet daarin een belangrijke relance-maatregel?

Karin Van De Velde: “Het is een no-brainer. Het kost overheden geen cent om investeringen van ondernemers mogelijk te maken. Integendeel, deze dossiers zijn noodzakelijk om onze welvaart te garanderen en ze zorgen voor werkgelegenheid. Spijtig genoeg verzanden veel dossiers in procedures en administratieve rompslomp. Politici moeten knopen doorhakken en ruimte bieden om te ondernemen. Dat start met een rationele beoordeling van investeringen en vergunningen."

"Neem de blokkades weg en kies voor een investeringsvriendelijk en flexibel beleid. Het blijft met voorsprong dé goedkoopste relance-maatregel."

Karin Van De Velde: "We komen uit vijf jaar hoogconjunctuur en bedrijven willen nu investeren. Ondernemers tonen daadkracht, het wordt hoog tijd dat de politiek dat ook doet. Politici, grijp dat momentum! Neem de blokkades weg en kies voor een investeringsvriendelijk en flexibel beleid. Het blijft met voorsprong dé goedkoopste relance-maatregel.”

KVDV3

Voka - KvK Limburg werkte ook mee aan SALKturbo, een nieuw economisch toekomstplan voor Limburg. Kan dat onze ondernemingen ondersteunen in het nieuwe jaar?

Karin Van De Velde: “Ik was samen met ere-gouverneur Herman Reynders voorzitter van de werktafel ‘dynamisch talent’, waar we een actieplan formuleerden voor het Limburgs talent. SALKturbo heeft in mijn overtuiging heel veel potentieel om een belangrijk relanceplan te worden, maar enkel op één voorwaarde: realiseer een aantal concrete hefboomprojecten die écht een verschil maken. We willen geen versnippering in de vorm van 400 projectjes, maar doelgerichte acties met een grote socio- economische impact. SALKturbo mag geen sinterklaaspolitiek worden.”

Hoe kijkt Voka - KvK Limburg zelf terug naar het afgelopen jaar?

Karin Van De Velde: “Het was intens. We hebben 3.018 corona-vragen van onze leden beantwoord om hen mee door de crisis te loodsen. Er is ook een zeer uitgebreide corona-FAQ. Maar ondanks corona hebben wij steeds onze job gedaan en bedrijven ondersteund, begeleid en geadviseerd op alle vlakken: innovatie, overname, overdracht, duurzaamheid, internationalisatie enzovoort."

"Ook op het vlak van belangenbehartiging hebben we ons laten gelden in heel wat dossiers zoals de gemeentebelastingen of de bedrijventerreinen. Uiteraard kan je ook niet langs de brexit, die ook in het nieuwe jaar nog bij heel wat ondernemingen grote impact zal hebben. We lanceerden samen met de provincie Limburg onder meer een ‘brexit contact center’ waar ondernemers hun vragen kunnen stellen."

"Dit nieuwe jaar zal er één van samenwerking worden. Ondernemers, politici en sociale partners moeten samen daadkracht tonen om gezonde en duurzame groei te realiseren. Dat is mijn grootste ondernemerswens voor 2021.”

Meer lezen over Plan Samen Groeien

Contactpersonen

Kenneth Stulens

Adviseur Duurzaam Ondernemen

Senne Poelmans

Senior adviseur belangenbehartiging

Artikel uit publicatie