Skip to main content
  • Nieuws
  • ‘Omzetten van de opwaartse conjunctuurtendens in effectieve groei wordt grootste uitdaging voor Antwerps-Wase economie in 2019’

‘Omzetten van de opwaartse conjunctuurtendens in effectieve groei wordt grootste uitdaging voor Antwerps-Wase economie in 2019’

  • 01/02/2019

Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland is tevreden vast te stellen dat de aanzet tot conjuncturele expansie zich ook in 2019 zal blijven verderzetten in onze regio. De grootste uitdaging wordt echter om deze tendens te kunnen blijven omzetten in economische groei, iets dat steeds moeilijker wordt gezien onze regionale economische activiteiten stilaan botsen tegen het plafond.

conjunctuurbarometerOndanks de algemene vertraging van de economische groei vertoont de regionale economische activiteit in Antwerpen-Waasland nog steeds een zeer duidelijke expansieve trend die voornamelijk toe te schrijven is aan de aanhoudende buitenlandse vraag. Momenteel behouden de Antwerps-Wase exportprestaties  dan ook nog steeds een significante opwaartse trend. Het scenario dat de exportactiviteiten op middellange termijn zouden stagneren valt niet uit te sluiten maar is momenteel zeker niet aan de orde. 

Naast de aanhoudende buitenlandse vraag die de onze exportmotor nog steeds op hoge toeren laat draaien, is er ook positief nieuws vanuit de bouw- en chemiesector. De bouwsector zal in 2019 op een beduidend hoger niveau draaien als vorig jaar en de chemie laat opnieuw een opwaarts trendpatroon optekenen. Minder nieuws waait er vanuit de diamant- en automotivesector waar in 2019 van geen van beiden een expansieve bijdrage aan de regionale conjunctuurontwikkeling verwacht wordt. Dit enerzijds door een krimpscenario in het aantal ingeschreven wagens tijdens het laatste kwartaal van 2018 en anderzijds door de stagnatietendens in de export van gepolijste diamant. 

Ondanks de  expansieve tendens die onze regionale economische activiteit dus duidelijk vertoont, blijft het economisch weefsel in Antwerpen-Waasland ook in 2019 stevig onder druk staan. We slagen er niet in om dit positief sentiment qua buitenlandse vraagvooruitzichten ook om te zetten in effectieve economische groei. Dit is mede te wijten door de aanhoudende stijging van het jobaanbod en de hier uit voortvloeiende krapte op de arbeidsmarkt die ook in 2019 zal blijven stijgen.
 

Contactpersoon

Dirk Bulteel

Directeur Belangenbehartiging

Welt white paper
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
Gosselin