Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • “Nu maatregelen nodig anders is het voor veel ondernemingen te laat”

“Nu maatregelen nodig anders is het voor veel ondernemingen te laat”

  • 06/09/2022

De situatie voor de Vlaamse ondernemingen is vandaag levensbedreigend. We moeten dringend het bloeden stelpen en nu maatregelen nemen die absolute prioriteit geven aan de concurrentiekracht van onze ondernemingen. De maatregelen zijn uiterst dringend; over enkele weken dreigt het voor veel ondernemingen helaas al te laat te zijn. Die oproep doet voorzitter Wouter De Geest tijdens de politieke rentrée van Voka in de Brusselse Bozar. Voka brengt er de Vlaamse partijvoorzitters samen voor een groot debat over de energiecrisis. Ook Vlaams minister-president Jan Jambon geeft er de krachtlijnen mee voor het politieke najaar.

"De prioriteiten zijn duidelijk", stelt Jan Geers, directeur belangenbehartiging bij Voka Oost-Vlaanderen. 
“Onze leden liggen ‘s nachts wakker van de exploderende energieprijzen en de toenemende inflatie en indexaties. Combineer dit met blijvende uitdagingen op de arbeidsmarkt, en je begrijpt dat onze economie en onze concurrentiekracht stevig onder vuur liggen. We hebben vandaag oplossingen nodig. We verwachten nu daadkracht van onze regeringen."

Voka-voorzitter Wouter De Geest benadrukt de ernst van de situatie. “We kijken een snijdende recessie in de ogen. De noodsignalen zijn niet te negeren: 1 op 3 ondernemingen geeft aan de productie te zullen verminderen of stopzetten door de peperdure energieprijzen. Als we geen beschermende maatregelen nemen, dan dreigen we bedrijven voorgoed te verliezen. Dat zou een catastrofe betekenen voor ons land en voor Europa”.

de geest


Voka vraagt op erg korte termijn maatregelen van onze regeringen, in afwachting van een coherente en doortastende Europese aanpak van de energieprijzen.

- “De Vlaamse regering mag niet talmen en moet zo snel als mogelijk toepassing geven aan het tijdelijke en gerichte Europese steunkader voor de meest getroffen ondernemingen. Onze bedrijven gaan kopje onder, elke dag telt”.
- “We vragen dat de federale regering een soepel regime van tijdelijke werkloosheid op poten zet, net zoals dat in de coronaperiode het geval was. De helft van de industriële bedrijven verwacht in de komende maanden genoodzaakt te zijn om tijdelijke werkloosheid voor hun medewerkers in te roepen.”

Op middellange termijn moeten we onafhankelijker worden op het vlak van energie. Toegang tot energie is de basis voor welvaart en de basis voor succesvolle ondernemingen en gezinnen. Voka pleit in dat kader voor het verlengen van de levensduur van de twee jongste kerncentrales met 20 jaar.

haven gent

 

“De federale regering moet de deal afronden rond de verlenging van de twee jongste kernreactoren; en niet met 10 jaar, maar wel met 20 jaar. De situatie noopt daartoe. Als naast de twee centrales ook andere centrales verlengbaar zijn, in alle veiligheid indien het FANC dat zo stelt, dan moet ook dat grondig bekeken worden”, zegt Wouter De Geest.

Tot slot is het voor het behoud van de concurrentiekracht van onze ondernemingen cruciaal dat de fors stijgende loonkosten onder controle gehouden worden. Voka herhaalt de oproep voor een indexsprong die sociaal gecorrigeerd wordt door een eenmalige koopkrachtpremie. De integrale toepassing van de loonnormwet blijft noodzakelijk. Voka-voorzitter De Geest roept de vakbonden op tot verantwoordelijkheidszin:

“Werkgevers, werknemers en de overheid hebben een gemeenschappelijk doel: onze opgebouwde welvaart in stand houden en de duurzame toekomst samen vormgeven. Een nationale staking of het creëren van onrust rond de loonnormwet zijn in deze diepe crisistijd dan ook absoluut niet aan de orde. Ik roep op de geplande stakingsacties af te blazen”.
 

Contactpersoon

Jan Geers

Manager Belangenbehartiging - Manager Communicatie

Samen ondernemen, samen groeien

Waar lig jij wakker van? Hoe kan Voka jou verder ondersteunen en een gunstiger bedrijfsklimaat scheppen?

Laat het ons weten.