Skip to main content
Map

Nieuwjaarsreceptie: Why Brussels?

  • 31/01/2020

Op 30 januari was het de beurt aan Voka Metropolitan en Young Voka Metropolitan om hun nieuwjaarsreceptie te houden. Deze keer in de eventzalen van Odisee en de KU Leuven – Campus Brussel. Het thema van dit jaar? Ondernemen in Brussel, en dat over de generaties heen. Hoe kijken jonge ondernemers naar Brussel en hoe doen ervaren entrepreneurs dat? Maar vooral, wat kunnen ze van elkaar leren? Dat stond centraal tijdens dit inspirerende nieuwjaarsevent.

De foto's kan u hier terugvinden. 

Na een bekoorlijke receptie trokken de aanwezigen naar de aula voor la pièce de résistance: een panelgesprek met vijf experten en nadien de nieuwjaarsboodschap van voorzitter Kris Cloots. De vijf verschillende experten voelden elkaar sterk aan de tand: twee Young Voka Metropolitan-leden Steven Peeters van Pink Bay en Eva Stroobant van KPMG, twee Voka Metropolitan-leden Joris Tiebout van Abattoir en Gert Roeckx van Signify en tenslotte Prof. Tom Van Puyenbroeck, academisch beheerder aan de KUL-Brussel.  

Drie verschillende thema’s kwamen aan bod: Wat doet hun bedrijf en welke ambities hebben ze voor de toekomst? Wat is voor hen het belangrijkste knelpunt, en wat zijn prioritaire actiepunten? En hoe bekijken ze de relatie van Brussel met Vlaanderen? Na een behoorlijke discussie tussen de leden was het tijd voor het publiek, waar er met grote ogen gekeken werd naar het verschil tussen de jonge garde en de ervaren entrepreneurs...  

Er werden 4 dilemma’s gepresenteerd: Moeten bedrijven zich vestigen binnen of buiten de Brusselse ring? Moet er meer geïnvesteerd worden in het Engels of het Nederlands? Moeten we ervoor zorgen dat de pendel makkelijker wordt of dat er net meer talent in Brussel komt wonen? En als laatste: moet Brussel de hoofdstad van Vlaanderen blijven of moet de troon naar Antwerpen gaan?  

Hierbij kwamen er een paar opmerkelijke zaken naar boven: bijna 70% van de aanwezigen, of ze nu ouder of jonger dan 40 jaar waren, vonden dat de ruimte voor bedrijven in het centrum van Brussel moet gezocht worden, en niet er buiten. Een kleine 30% vond dat er plaats in de rand moet worden gezocht. De meerderheid was ook van mening dat er meer geïnvesteerd moet worden in het Nederlands, eerder dan in het Engels. Hier was het wel opmerkelijk dat, hoewel minder aanwezigen het Engels prioritair vonden, de oudere garde hier meer belang aan hechtte.  

De voorlaatste vraag bleek het meest gelijk verdeeld te zijn. Zo vond 58% dat het beleid ervoor moet zorgen dat er meer talent in Brussel komt wonen terwijl 42% vond dat de pendel net moet vergemakkelijkt worden. Hier prioriteerden de jongere entrepreneurs lichtjes het komen-wonen-beleid. De laatste vraag toonde uiteindelijk het meest eenduidige antwoord. Toen het dilemma ter sprake kwam of Brussel de hoofdstad van Vlaanderen moet blijven, of Antwerpen dit moet worden stemde net geen 90% voor onze Brusselse metropool als blijvende hoofdstad.  
 

“Voka voor Vlaanderen het project Fast Forward Flanders lanceerde, zo is het tijd voor een Fast Forward Brussels.”.  

Kris Cloots

Vijf prioriteiten

De voorzitter van Voka Metropolitan Kris Cloots beklemtoonde in zijn toespraak dat nu bij het begin van een nieuwe regeerperiode het momentum er is  voor een krachtig beleid. “In de Brusselse metropool kunnen de nieuwe Brusselse en Vlaamse regering het verschil maken. Ze kunnen in 2020 samen de basis leggen voor een groeiversnelling voor de komende 10 jaar, gewoon door aanslepende dossiers eindelijk aan te pakken en doorbraken te forceren“ aldus Kris Cloots. 

Hij gaf vijf prioriteiten waar er in 2020 doorbraken nodig zijn.  1) Er moet aandacht worden besteed aan de geplande realisatie van de Werken aan de Ring. 2) Bijkomend wordt er gerekend op de Brusselse en Vlaamse regering die dit jaar de motor zijn rond de verdere ontwikkeling van Brussels Airport. 3) Vervolgens moeten investeerders de nodige ruimte krijgen om te kunnen groeien, zoals de ontwikkeling van de terreinen van Schaarbeek en de BUDA-zone.  4) Op vlak van digitalisering en innovatie wordt er van Brussel verwacht een snelle uitrol van het 5G-netwerk uit te werken, als sleutel voor een Smart City. 5) Tenslotte moet er voor gezorgd worden dat minstens 2.500 Brusselaars extra aan het werk kunnen in Vlaanderen in 2020. 

Lees hier de volledige speech van Kris Cloots, Voorzitter Voka Metropolitan