Skip to main content
  • Nieuws
  • Nieuwe wet biedt uitweg voor onbewuste fouten in douane-aangifteproces

Nieuwe wet biedt uitweg voor onbewuste fouten in douane-aangifteproces

  • 04/04/2019

Alfaport Voka opgetogen over bijgestuurde aanpak 

Het federale parlement heeft op 28 maart een wet goedgekeurd die een meer faciliterende houding moet toelaten door de Belgische douane-administratie, in geval van een onbewuste fout in het douane-aangifteproces. Tot vandaag hing de maker van de fout een strafrechtelijke procedure boven het hoofd. Alfaport Voka, de koepel van de Antwerpse beroepsfederaties die de belangen van de havengebonden logistieke operatoren behartigt, heeft zwaar geijverd voor deze aanpassing en is dan ook meer dan opgetogen met deze ontwikkeling. 

Sinds lang waren wij vragende partij om ons in België in lijn te zetten met de praktijk in de meeste van onze buurlanden, waarbij onbewuste overtredingen ook via een administratief proces kunnen worden rechtgezet en waarbij de private sector én de douane inzetten op procesverbeteringen. Wettelijk kon tot voor deze aanpassing een douane-overtreding niet anders dan strafrechtelijk vervolgd worden. Terwijl in de meeste gevallen een louter administratieve fout en dus geen bewuste poging tot fraude aan de basis ligt van een douane-overtreding. Met de nieuwe wetgeving kunnen we nu, net zoals in onze buurlanden, een andere aanpak kiezen en bijvoorbeeld de aangever de kans geven deze fout recht te zetten’, stelt Stephan Vanfraechem, algemeen directeur van Alfaport Voka.

De koepelorganisatie is ervan overtuigd dat deze nieuwe mogelijkheden een belangrijke troef zijn in het overtuigen van logistieke dienstverleners om hun douane-activiteiten uit te breiden. De wet creëert ook meer rechtszekerheid voor de logistieke dienstverleners. De wet voorziet de mogelijkheid om in geval van een niet bewuste douane-overtreding een verbetertraject op te starten met de aangever, zodat dergelijke fouten in de toekomst niet meer gebeuren. Dat is een win-win voor beide partijen. De aangever krijgt in geval van een niet-intentionele overtreding de kans om die recht te zetten en via begeleiding van de douane te voorkomen dat ze in de toekomst opnieuw gebeurt. De douane kan met die spelers die een onbewuste overtreding hebben gedaan, een traject inzetten om dergelijke fouten in de toekomst te vermijden. 

Ik wil benadrukken dat de nieuwe wet geen blanco cheque aan de bedrijven is. Ze is enkel van toepassing bij een onbewuste en dus niet-intentionele fout en is ook afhankelijk van de inspanningen van de bedrijven om dergelijke fouten in de toekomst te vermijden. Deze wet is complementair met de inspanningen die Alfaport Voka en de beroepsverenigingen leveren om nauwer samen te werken in de strijd tegen fraude en illegale activiteiten en versterkte inspanningen naar compliance. Ik hoop dan ook dat de Belgische douane-administratie deze nieuwe wettelijke mogelijkheid aangrijpt om dit ook waar te maken op het terrein en in de dagelijkse samenwerking tussen de douane en de private sector’, besluit Stephan Vanfraechem.

De voorbije jaren heeft Alfaport Voka zwaar ingezet op een verbeterde samenwerking tussen de private sector en de douane. De actieve rol die Alfaport Voka heeft opgenomen in het Nationaal DouaneForum, de jaarlijkse organisatie van een douanecongres en de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst met de douane in 2018, zijn sprekende bewijzen hiervan. 
 

Contactpersoon

Stephan Vanfraechem

Directeur Alfaport Voka

AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
Gosselin
Welt white paper