Skip to main content
  • Nieuws
  • Nieuwe werkgroep brengt bedrijfsleven samen met douane

Nieuwe werkgroep brengt bedrijfsleven samen met douane

  • 30/06/2017

In samenwerking met de Algemene Administratie Douane & Accijnzen (AAD&A) ondersteunen de Voka - Kamers van Koophandel Limburg, Kempen en Mechelen zo sterk mogelijk de exportgerichte ondernemingen in hun respectievelijke regio’s. Vier keer per jaar organiseren ze een regionale werkgroep, waarin vertegenwoordigers uit de privésector aanbevelingen geven, problemen signaleren, vragen voorleggen en concrete samenwerkingen rond douane en accijnzen opzetten. Gisteren donderdag 29 juni kwam de werkgroep voor de tweede keer in Mechelen samen.  

Voor de bedrijven die sterk exportgericht zijn, heeft de onlangs opgestarte regionale werkgroep met vertegenwoordigers van zowel de Algemene Administratie Douane & Accijnzen (AAD&A), de drie betrokken Voka – Kamers van Koophandel als bedrijven uit diverse sectoren een enorme meerwaarde. Bij export buiten de douane-unie komen exportbedrijven in aanraking met de nodige paperassen en procedures, die weliswaar noodzakelijk zijn om de handel op zo’n correct mogelijk wijze te laten plaatsvinden maar vaak ook het exportproces danig kunnen belemmeren of vertragen.  

“Deze werkgroep biedt bedrijven de kans om de obstakels die zij bij export ondervinden, rechtstreeks voor te leggen aan de Algemene Administratie Douane en Accijnzen. In overleg met de bedrijven zal zij dan nagaan hoe bepaalde exportprocessen kunnen geoptimaliseerd worden. Deze mogelijkheid tot overleg is niet onbelangrijk, aangezien er de laatste jaren op vlak van douaneformaliteiten heel wat veranderd is”, benadrukt Petra Van Bouwelen, manager International Business van Voka – KvK Mechelen. “Met de intrede van het nieuwe douanewetboek afgelopen jaar en de Brexit volgen er bovendien nog meer aanpassingen.”

werkgroepdouane

Ook verschillende bedrijven uit het arrondissement Mechelen maken deel uit van deze werkgroep: Biocartis, Mazda Europe, Capsugel, Gondrand, CG Global, Actius, Hino Motors en Borealis.


Deze tweede bijeenkomst handelde onder meer over de procedure bij aankomst T-documenten, verschillen bij lossing en regularisaties. Ook de richtlijnen met betrekking tot anti-forestallingmaatregelen kwamen aan bod en het concept ‘Customs Competence Centers’ werd toegelicht.  Er werd een stand van zaken gegeven over de herbeoordeling van vergunningen en er werden vragen gesteld over het gelijkstellen van processen voor koerierdiensten en over oorsprongsverklaring in het geval van proformafacturen.  De beëindiging van de vergunning domiciliëringprocedure bij uitvoer leidde dan weer tot vragen in verband met de laadplaats-vergunning.

Tijdens de douanedag die ter evaluatie van de werking georganiseerd werd, zijn volgende verbeterpunten geopperd:

  • Meer inzetten op AEO-bedrijven
  • Verschillen tussen de douaneregio’s wegwerken
  • Proactief inzetten op ICT
  • Meer en betere opleidingen over douane

De derde bijeenkomst zal in de loop van september doorgaan in het arrondissement Turnhout.

Contactpersoon

Petra Van Bouwelen

International Business Development Manager

Advertentie Vermant - mei