Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Nieuwe Vlaamse steunmaatregelen tweede golf

Nieuwe Vlaamse steunmaatregelen tweede golf

  • 07/08/2020

De Vlaamse regering bijkomende steunmaatregelen aan nu we in Vlaanderen in de tweede golf van corona zitten. Die steun gaat naar ondernemingen die in augustus en september een zwaar omzetverlies lijden (meer dan 60 procent vergeleken bij 2019). Voka wacht nu de precieze modaliteiten van de steunmaatregelen af en zal hier bijkomend informeren van zodra deze gekend zijn. Hieronder alvast een samenvatting van wat de Vlaamse regering aankondigde.

Vlaamse maatregelen

Beschermingsmechanisme

Ondernemingen die door nieuwe coronamaatregelen hun omzet fors (min zestig procent) zien dalen, kunnen voor de periode augustus-september 2020 een Vlaams beschermingsmechanisme aanvragen. De hoogte van het bedrag wordt bepaald op basis van de omzet van de onderneming. Het gaat dus niet langer om een forfaitair bedrag.

Het steunbedrag bedraagt 7,5 procent van de omzet tijdens dezelfde periode vorig jaar. De 7,5 procent is een benadering op basis van een redenering waarbij uitgegaan wordt van een gemiddelde vaste kost van 15 procent ten aanzien van de omzet, en een subsidiepercentage van 50 procent van die gemiddelde vaste kost. Het maximumbedrag ligt op 15.000 euro. De subsidie wordt gehalveerd als de onderneming minder dagen geopend is dan het aantal geopende dagen in de periode van 1 augustus tot en met 30 september 2019.

Het beschermingsmechanisme kan logischerwijs pas na 30 september worden aangevraagd. Ondernemingen die door de recente verstrengde maatregelen verplicht gesloten zijn kunnen wel een voorschot van maximaal 2.000 euro aanvragen.

Witte kassa nodig

Ondernemingen die regelmatig maaltijden aanbieden of traiteurszaken kunnen alleen een bedrag van 3.000 euro of meer krijgen als ze werken met een geregistreerd kassasysteem, de zogenaamde witte kassa. Ondernemingen die sinds de start van de coronacrisis nog steeds verplicht gesloten zijn, zoals de discotheken, vallen niet onder het toepassingsgebied van dit beschermingsmechanisme omdat zij nog steeds de dagpremie van 160 euro per dag kunnen krijgen.

Handelshuurlening uitgebreid naar eventsector

De handelshuurlening wordt vanaf nu ook uitgebreid naar de eventsector. Handelshuurleningen zijn bedoeld voor huurders die moeilijkheden hebben om de handelshuur te betalen. Dat is nu zeker het geval voor ondernemingen in de eventsector. Zij huren gebouwen of loodsen om hun materiaal te stockeren. Concreet zal de Vlaamse overheid ook voor hen 2 maanden huur voorschieten, op voorwaarde dat de verhuurder ook 1 of 2 maanden kwijtscheldt. Het maximumbedrag voor de lening bedraagt 35.000 euro.

Versoepeling achtergestelde lening

Tot slot kondigde de Vlaamse regering ook een versoepeling aan in het systeem van de achtergestelde leningen. Start-ups, scale-ups en andere bedrijven kunnen zo’n lening aanvragen. Eén van de voorwaarden nu is dat het bedrijf op het moment van de aanvraag 80 procent van het personeel dat eind 2019 aanwezig was nog tewerkstelt of de 80 procent tewerkstelling opnieuw bereikt tegen eind 2020.

In de praktijk blijkt evenwel dat ondernemingen terughoudend zijn om de lening aan te vragen, uit vrees dat dit hoge percentage en de korte termijn om dit te behalen niet kan gerealiseerd worden. De Vlaamse regering vraagt PMV (Participatie Maatschappij Vlaanderen) nu om meer tijd te geven aan ondernemingen om aan de tewerkstellingsvoorwaarde te voldoen en om de minimumvoorwaarde te verlagen naar 60 procent.

Bron: Vlaamse regering, Voka, De Standaard

Contactpersoon

Jill Suetens

Manager Internationaal Departement

AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
AW_Digitalisering
AW_Welt_6stappenplan