Skip to main content
 • Nieuws
 • Nieuwe oproep voor subsidiëring via Pendelfonds opgestart

Nieuwe oproep voor subsidiëring via Pendelfonds opgestart

 • 10/01/2018

Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts heeft onlangs de 11de oproep gestart van het Pendelfonds, een Vlaams subsidiefonds voor werkgevers die zelf maatregelen nemen om het autogebruik in het woon-werkverkeer terug te dringen. Werkgevers kunnen tot maandag 29 januari 2018 een dossiernummer aanvragen en tot maandag 16 april 2018 een subsidievraag indienen.

pendelfonds

In tegenstelling tot de tiende oproep, kunnen opnieuw alle werkgevers gevestigd in Vlaanderen een subsidieaanvraag indienen. Projecten in een congestiegevoelig gebied krijgen wel een kwalitatief hogere score in de rangorde.

Zowel bedrijven (of groepen van bedrijven), andere private organisaties (of groepen van private organisaties) als lokale of provinciale overheden, in samenwerking met een private partner, kunnen projectaanvragen indienen. De indieners moeten (samen) wel minimaal 10 werknemers vertegenwoordigen.

Welke maatregelen komen in aanmerking?

 1. Infrastructurele ingrepen die functionele fietsverplaatsingen of carpooling faciliteren
 2. De aankoop en leasing van bedrijfsfietsen
 3. Het gebruik van auto- of fietsdeelsystemen
 4. Vergoedingen voor het gebruik van het openbaar vervoer
 5. Kosten voor fietsonderhoud
 6. Fietsvergoedingen
 7. De aankoop van (veiligheids)uitrusting voor fietsers
 8. Onkosten verbonden aan communicatie- en sensibiliseringsinitiatieven
 9. Projectcoördinatiekosten

Op de website van het Pendelfonds kan je de maximale subsidiebedragen en de beoordelingscriteria checken.

Om een dossiernummer aan te vragen, dien je jouw gegevens in te vullen op de website van het Pendelfonds. Deze aanvraag kan tot maandag 29 januari 2018 worden ingediend. Ten laatste op maandag 16 april 2018 moet je je definitieve indieningsformulier hebben opgeladen.

Heb je vragen over het Pendelfonds of wens je gratis begeleiding bij de uitwerking van je subsidieaanvraag? Contacteer dan het Provinciaal Mobiliteitspunt (PMP) Antwerpen.

Advertentie Vermant - mei