Skip to main content
  • Nieuws
  • Nieuwe leidraad voor aanvraag omgevingsvergunning

Nieuwe leidraad voor aanvraag omgevingsvergunning

  • 04/12/2017

Het digitaal indienen van een dossier in de provincies, moet wettelijk gezien verplicht via het Vlaamse Omgevingsloket (OMV-loket) verlopen. De omgevingsvergunning is al een tijdje in werking voor de provincies. Tijd om vanuit de praktijk onze gids voor het indienen en opvolgen van een dossier aan te passen met tips en aandachtspunten voor wie een vergunning aanvraagt in onze provincie.

Aangezien dossiers vaak omvangrijk zijn, is het niet om het even hoe je in het OMV-loket een dossier samenstelt. Het OMV-loket is gebouwd om via automatische webservices te werken. Digitale informatie en bijlagen worden doorgesluisd naar de vergunningverleners en adviesinstanties. Een logische naamgeving van documenten en het structureren van digitale informatie is daarom belangrijk voor de leesbaarheid van dossiers voor alle spelers (de aanvrager zelf, gemeenten, adviesinstanties, vergunningverlenende overheid,…) en een efficiënte vergunningverlening.
 

omgevingsvergunning
De Vlaamse overheid liet weten dat er op dit moment geen elementen meer zijn die een correcte indiening via het OMV-loket verhinderen en vraagt om het indienen door toepassen van de technische richtlijn niet meer toe te laten. De technische richtlijn liet toe slechts gedeeltelijk van het OMV-loket gebruik te maken. Dossiers ingediend in de provincie Antwerpen na 30 november 2017 zullen aan de eis van Vlaanderen moeten voldoen. Na die datum kunnen we geen dossiers meer aanvaarden samengesteld volgens de technische richtlijn. Dit geldt ook voor het opnieuw indienen na een onvolledig verklaring van het dossier in het OMV-loket.

De week tussen Kerstmis en nieuwjaar zijn de administratieve diensten van provincie Antwerpen gesloten. Indienen kan eender welke dag via het OMV-loket, dus ook tijdens de sluitingsperiode. Houd er rekening mee dat indienen rond deze periode de behandelingstermijn inkort, waardoor we minder oplossingsgericht kunnen werken.

Contactpersoon

Peter Van Doninck

Ondernemingsrelaties

IMU - vzw - Bebat
Proximus
AW_Welt_6stappenplan
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
IMU - vzw - Remant
IMU - vzw - Salesforce
IMU - VZW - multibureau
AW_Digitalisering
imu - vzw - Altez