Skip to main content
  • Nieuws
  • Nieuwe laureaten Voka-project Milieucharter / Charter Duurzaam Ondernemen 2017 bekend

Nieuwe laureaten Voka-project Milieucharter / Charter Duurzaam Ondernemen 2017 bekend

  • 20/06/2018

Woensdag 20 juni ontvingen 53 Oost-Vlaamse bedrijven vanwege Voka Oost-Vlaanderen het Milieucharter of het ruimere Charter Duurzaam Ondernemen. Hiermee is Oost-Vlaanderen ruim koploper in Vlaanderen dat in totaal 121 laureaten telt. Voka Oost-Vlaanderen reikt het Milieucharter dit jaar reeds voor de eenentwintigste keer uit. Opvallend is dat veel deelnemende bedrijven dit jaar acties hebben opgezet in het kader van een meer duurzame mobiliteit.

VCDOBeter dan de wet

Met de uitreiking van het Milieucharter erkent Voka – Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen sinds 1997 jaarlijks een aantal ondernemingen die meer inspanningen leveren dan wat strikt wettelijk vereist is inzake milieugerelateerde thema’s. 

Sinds 2014 is er tevens het Charter Duurzaam Ondernemen (CDO) dat inspanningen honoreert op vlak van o.m. milieu, veiligheid en mensvriendelijk ondernemen. Het aantal uitgereikte CDO’s groeide snel: van 9 in 2014 tot 41 in 2018. Sinds de lancering van het CDO kregen meer dan 100 Oost-Vlaamse deelnemers het certificaat overhandigd.

Het uitgangspunt is voor beide charters gelijk: ondernemingen engageren zich om extra inspanningen te leveren op het niveau van milieu en/of duurzaamheid. Aan het einde van het actiejaar leggen zij hun realisaties voor aan een team van onafhankelijke deskundigen. Bij een positieve evaluatie ontvangen ze het CDO of het Milieucharter. 

Sinds vorig jaar wordt het Voka CDO uitgerold over heel Vlaanderen én worden de duurzaamheidsacties gekoppeld aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Door de 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties te verweven in het Charter Duurzaam Ondernemen is de betekenis van deze erkenning nog toegenomen. Voka werkte hiertoe samen met CIFAL Flanders / UNITAR, een internationaal trainingscentrum dat bevoegd is om het internationaal erkend UNITAR-certificaat toe te kennen. 

Vele acties maken een groot resultaat 

Vanavond reikt Voka  Oost-Vlaanderen 53 charters uit: 41 charters ‘Duurzaam Ondernemen’ en 12 ‘Milieucharters’.   Inmiddels werd de kaap van 100 charters ‘Duurzaam Ondernemen’ overschreden. Sinds de start van het project in 1997 werden in totaal 766 certificaten uitgereikt. Voor de editie 2018 hebben zich al een 50-tal kandidaten gemeld.

Deelnemers aan de charterprogramma’s kunnen acties opzetten op heel wat domeinen die het milieu en de duurzaamheid raken. Bij de jongste editie valt het groot aantal initiatieven op in relatie tot mobiliteit: fiets-lease programma’s voor werknemers, communicatie rond eco-driving, ontwikkeling van mobiliteitsplannen, acties rond electrische wagens en laadpalen, fietsenstallingen, gespecialiseerde software voor een optimale belading van vrachtwagens,  enz…

Voka Oost-Vlaanderen bundelde enkele opvallende acties in een boekje met inspirerende voorbeeldacties dat op eenvoudig verzoek is te verkrijgen via viola.vandelanotte@voka.be

Voor meer info over de deelnemers en best practices: https://www.voka.be/vcdo
 

Contactpersoon

Geert Moerman

Gedelegeerd bestuurder

Het antwoord zit in ons netwerk!

Eerstelijnsadvies voor uw bedrijf? Onze leden, partners en experts helpen u graag verder!

Stel uw vraag ViaVoka