Skip to main content
  • Nieuws
  • Nieuwe havenverkeersverordening van kracht vanaf 1 september

Nieuwe havenverkeersverordening van kracht vanaf 1 september

  • 24/06/2021

Op 18 juni heeft de Vlaamse Regering de afbakening van het toepassingsgebied van de nieuwe Havenverkeersverordening goedgekeurd.

Het gebruik van havenvoertuigen op de openbare weg in de haven (Linker- en Rechteroever), moeten vanaf 1 september voldoen aan de bepalingen uit de nieuwe Havenverkeersverordening. 
Alle info met betrekking tot deze verordening vindt u op de webpagina van Port of Antwerp, hier vindt u ook een FAQ die een antwoord geeft op de meest gestelde vragen.

Ook is de volgende overgangsbepaling voorzien: keuringsbewijzen die nog vóór 1 september worden afgeleverd, gebeuren nog volgens de bepalingen voorzien in de aanvullende politiereglementen havenverkeer van de stad Antwerpen en de gemeente Beveren, deze keuringsbewijzen blijven geldig tot 1 jaar na de uitreiking ervan. 

Voor een vlotte overgang, adviseren we u de nodige voorbereidingen te treffen in de zomerperiode. Met eventuele vragen kunt u steeds terecht bij sofie.coppens@voka.be of portvehicles@portofantwerp.com.  
Eventuele opmerkingen of knelpunten bij de implementatie op het terrein mogen ook steeds doorgegeven worden, zo kunnen de nodige aanpassingen opgenomen worden na evaluatie van de verordening. 

Contactpersoon

Sofie Coppens

Adviseur milieu en duurzaamheid Alfaport

AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
Welt white paper
IMU Multiburo
Ontdek onze vacatures!
Gosselin
Imu Salesforce
De nieuwe Kia EV6 nu bij Kia Vermant
Proximus