Skip to main content
  • Nieuws
  • Nieuw charter voor Flanders International Airport Oostende-Brugge

Nieuw charter voor Flanders International Airport Oostende-Brugge

  • 19/04/2017

Lokale politieke mandatarissen en vertegenwoordigers van socio-economische organisaties ondertekenen vandaag een charter over de toekomst van Flanders International Airport Oostende-Brugge. Ze erkennen zo het belang van de luchthaven en engageren zich om een verdere duurzame economische ontwikkeling te ondersteunen. Dat moet leiden tot een verdubbeling van de huidige directe en indirecte tewerkstelling op de luchthaven tegen 2030. Het charter is een initiatief van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, het Economisch Huis Oostende en de luchthaven-stakeholdersvereniging REPLO.

Voka West-Vlaanderen, het Economisch Huis Oostende en het Regionaal Luchthavenplatform REPLO zijn ervan overtuigd dat de luchthaven van Oostende als multimodale transportas kan uitgroeien tot een belangrijke economische ontwikkelingspool voor de regio en voor Vlaanderen. De luchthaven heeft vorig jaar duidelijk haar mogelijkheden bewezen als passagiersluchthaven, maar ook voor cargo, general aviation en aanverwante luchtvaartgebonden activiteiten zijn er nog heel wat perspectieven.   

“Nieuwe ontwikkelingen zoals de deal met de nieuwe brandstoffenleverancier, de verdere uitbouw van de toeristische bestemmingen, de komst van nieuwe spelers op het vlak van general aviation en van het recyclagebedrijf Aerocircular, tonen aan dat de luchthaven aan een opmars is begonnen. Die moeten we zo krachtig mogelijk en samen met alle stakeholders ondersteunen”, zegt Bert Mons, algemeen directeur van Voka West-Vlaanderen. “Het is nu het momentum om volop voor de luchthaven te gaan. De bestaande capaciteit moet nog beter worden benut en gepromoot”. 

Steun van politieke kopstukken en middenveld

Om aan te tonen dat de regio vooruit wil met de luchthaven, ondertekenen lokale politieke mandatarissen, zoals Johan Vande Lanotte (burgemeester Oostende), Janna Rommel-Opstaele (burgmeester Middelkerke), Björn Anseeuw (N-VA), Sabine Friedrichs (Open VLD), Krista Claeys (CD&V en Christian Verougstraete (Vlaams belang), samen met de vertegenwoordigers van POM, WVI, LOM (Luchthavenontwikkelingsmaatschappij), LEM (Luchthavenexploitatiemaatschappij), Voka -Kamer van Koophandel, REPLO, ABVV en ACV, vandaag een engagementsverklaring rond de toekomstige ontwikkeling van Flanders International Airport Oostende-Brugge (binnenkort de nieuwe naam voor de luchthaven).

Daarin engageren zij zich om alle randvoorwaarden te creëren voor de realisatie van het charter. Ze zullen nieuwe opportuniteiten voor de luchthaven onderzoeken, voorbereiden en steunen en samen met alle stakeholders werken aan acties die het draagvlak voor de luchthaven versterken en de luchthaven promoten als regionale luchtvaarthub voor zowel West- als Oost-Vlaanderen. Ze steunen daarbij deze 5 doelstellingen:

  1. Een stijging van het aantal passagiers na te streven, met als streefdoel 500.000 passagiers in 2025 en 750.000 passagiers in 2030. Daarbij wordt het bestaande wetgevend kader gerespecteerd.
  2. Een aangroei van de vrachttrafieken te realiseren, met als streefdoel 50.000 ton gerealiseerde vracht in 2025 en 75.000 ton vracht in 2030 (zijnde een verdubbeling en verdriedubbeling tegenover de huidige situatie). Ook daarbij wordt het bestaande wetgevend kader gerespecteerd.
  3. De ontwikkeling van de luchthaven te ondersteunen als nichespeler op vlak van “general aviation” (zakenvluchten, privévluchten, chartervluchten, enz.), zoveel als mogelijk in samenwerking met de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem. 
  4. De luchthaven uit te bouwen tot economische draaischijf voor allerlei aanverwante (innovatieve) luchthavengebonden activiteiten op vlak van logistiek, distributie, luchtvaartechnologie, onderhoud en herstel en circulaire economie. 
  5. De luchthaven een blijvende wervende en onderzoeksgerichte rol te laten vervullen voor luchtvaartgebonden opleidingen, zowel op het vlak van luchtvaarttechnologie, als voor de opleiding tot piloot.

Verdubbeling van aantal jobs tegen 2030

Momenteel werken er op de luchthaven - afhankelijk van de seizoensperiode - 400 à 500 mensen. Elke rechtstreekse job op een luchthaven levert minstens anderhalve tot twee indirecte jobs op (Zaventem rekent zelfs 2,1 extra jobs per luchthavenjob). De ondertekenaars rekenen dan ook op een vermeerdering tot 1.000 rechtstreekse en 1.500 onrechtstreekse banen tegen 2030.  

“Het charter moet vooral aantonen dat er lokaal een stevig politiek draagvlak bestaat tegenover de luchthaven”, benadrukt Dieter Coussée, regioverantwoordelijke van Voka West-Vlaanderen. “Het moet ons helpen bij onze belangenverdediging van investeringsdossiers, bij het nastreven van oplossingen voor bepaalde luchthavengebonden knelpunten en/of het ontlokken van passende maatregelen.”    

Dieter Coussée - regioverantwoordelijke Noord-West-Vlaanderen - dieter.coussee@voka.be  

 

Contactpersoon

Dieter Coussée

Belangenbehartiging Noord-West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk - Apzi-Voka West-Vlaanderen