Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Nieuw bij Voka Vlaams-Brabant: Business Model Innovation Alliance

Nieuw bij Voka Vlaams-Brabant: Business Model Innovation Alliance

  • 15/11/2018
Business Model Innovation hosted by Voka

De toenemende snelheid waarmee veranderingen op ons afkomen versterkt de noodzaak om voortdurend te innoveren en bedrijfsmodellen aan te passen. Bovendien komen disrupties dikwijls uit onverwachte hoek. Dat maakt het bijzonder moeilijk om de bedreigingen te identificeren en er gepast en tijdig op te reageren. Voka Vlaams-Brabant wil zijn leden actief begeleiden bij het innoveren van hun businessmodellen, door samenwerking tussen bedrijven uit verschillende sectoren te verbeteren. We brengen ongewone partners samen in de Business Model Innovation Alliance hosted by Voka.

bart de roover bmiOm een bedrijf gezond te houden moet innovatie tot één van haar kerntaken behoren.

De huidige marktomgeving is echter bijzonder meedogenloos en hard voor bedrijven die aarzelen of niet bezig zijn met bedrijfsmodel-innovatie. Het dominante bedrijfsmodel dat tot nu toe heel goed werkte, wordt een keurslijf en een last voor de verdere groei en kan zelfs het voortbestaan ​​van het bedrijf in gevaar brengen. Vraag maar na bij Nokia of Kodak...

De identificatie van en co-creatie met ongewone partners is op zich 'ongewoon' en vereist innovatieve samenwerkingsvormen. Het opbouwen van een alliantie kost immers kostbare tijd; het opzetten van een reeks van meervoudige bilaterale samenwerkingscontracten vereist aanzienlijke investeringen in middelen en mensen en vergt heel wat inspanningen en dan moet het nog beginnen … .

In dit kader hebben we het intitiatief “Business Model Innovation Alliance, Hosted by Voka Vlaams-Brabant” gestart in nauwe samenwerking met Bart De Roover (Founder & CEO van Falcon Group Holding bvba), de bedenker en eigenaar van het Business Model Innovation Alliance platform.

Lees alles over dit nieuwe traject op www.voka.be/diensten/businessmodelinnovationalliance. Hier gaan we dieper in op deze vragen:

  • Wat kan ik precies doen met Business Model Innovation Alliance?
  • Hoe kan je snel en eenvoudig samenwerkingen met andere bedrijven opzetten?
  • Hoe kan je de andere partners vertrouwen?
  • Wie moet meedoen namens mijn bedrijf?
  • Is dit een 'matching making' platform?

Meer info?

kris.beterams@voka.be 

0475 49 83 77

Contactpersoon

Kris Beterams

Coördinator Business Model Innovation Alliance

Proximus