Skip to main content
  • Nieuws
  • Nieuw bestuursakkoord Aalst: veel goede acties en een aantal bekommernissen

Nieuw bestuursakkoord Aalst: veel goede acties en een aantal bekommernissen

  • 17/12/2018

Ruimte voor expansieve grote ondernemingen, invulling Siesegem en armoedebeleid:
Voka ziet veel goede acties in het bestuursakkoord, maar ook een aantal bekommernissen.

AalstHet nieuwe bestuursakkoord van Aalst heeft oog voor de noden van bedrijven en stimuleert het ondernemerschap in Aalst. Voka is verheugd over de aandacht die in het beleidsdocument gaat naar de onafgewerkte N41, naar ruimte voor kmo’s en de verdere digitalisering van administratieve diensten. Maar er zijn ook een aantal bekommernissen: zo zegt het bestuursakkoord niets over de expansiemogelijkheden van bestaande bedrijven met een grote ruimtevraag. Voka stelt vragen bij het exclusief voorbehouden van het nieuwe bedrijventerrein Siesegemkouter aan zorggerelateerde bedrijven. Wat het armoedebeleidsplan betreft juicht Voka toe dat dit gericht zal zijn op activering en opleiding en niet in de eerste plaats op nieuwe steunmaatregelen.

Het Aalsterse bestuursakkoord telt 25 hoofdstukken en 271 actiepunten en vele hiervan hebben een rechtstreekse of onrechtstreekse link met ondernemerschap, bedrijven en economische ontwikkeling.

Voka hoopt in de komende weken aan tafel te kunnen zitten met de nieuwe beleidsverantwoordelijken om de bestaande constructieve dialoog verder te zetten. Tegelijk wil Voka meer toelichting vragen bij een aantal punten van het akkoord zoals de concrete invulling van de Tragelsite, de uitbouw van ondernemerscentra, de heraanleg van een aantal wegenknooppunten en het niet invoeren van de enkele rijrichting op de Wallenring.

Geert Moerman, gedelegeerd bestuurder Voka Oost-Vlaanderen: “Wij hebben een goede relatie met de beleidsmensen in Aalst en willen die verder bestendigen. Wij zijn echt blij dat de stad Aalst mee wil duwen aan het dossier van de realisatie van de N41 naar Dendermonde.”

Ook de aandacht voor een verdere digitalisering van de diensten vindt Voka terecht. Geert Moerman: “Als wij kunnen helpen om bepaalde diensten en medewerkers meer inzicht te bieden in bedrijfsprojecten en ‘empathie’ voor wat ondernemers bezig houdt, wordt de dienstverlening van de stad helemaal top.”

Voka is verheugd dat er in de komende zes jaar ook aandacht wordt besteed aan het zoeken van ruimte voor kmo-investeerders. Niet onbelangrijk want Aalst heeft met 0,74 de laagste werkgelegenheidsgraad van alle centrumsteden en dit ondanks de gunstige economische ontwikkeling van de jongste jaren. “Investeerders blijven zeer welkom in Aalst.”

Verder onderschrijft Voka de intentie om de Pupillensite verder te ontwikkelen – mogelijks met ruimte voor startups. Ook de herinrichting van de bestaande bedrijventerreinen, de verderzetting van het jongerenproject Broeikas, en het pleidooi voor privatisering van ondersteunende diensten in de zorg, kan op instemming van Voka rekenen.

Bekommernissen

Aalst wil het te ontwikkelen bedrijventerrein Siesegem voor 100% voorbehouden aan investeerders uit de sector Health&Care

Jan Van Gyseghem, regiodirecteur Voka Aalst: “Het is goed dat Aalst zich duidelijk wil profileren als Zorgstad. Het zal af te wachten zijn of het potentieel aan investeerders op die markt zo groot is, maar wat ons zorgen baart is dat met Siesegem ook de laatste zone wordt bestemd waar men ook grote ruimtevragers – uit diverse sectoren – zou kunnen helpen. In Aalst zijn momenteel enkele grote ondernemingen met een duidelijke behoefte op dat vlak. Wij willen daar graag over spreken met het stadsbestuur.”
Een ander ruimtelijk aandachtspunt is de parkeerproblematiek in en op het kantorenpark Keppekouter. Met de uitbreiding van de activiteiten dringt zich een afdoende aanpak op inzake parkeerplaatsen en ontsluiting door De Lijn.

En ook de verwijzing naar het opstellen en verfijnen van een armoedebeleidsplan houdt de aandacht van Voka. Geert Moerman: “Wij hopen dat de stad met dit plan nog meer inzet op activering en opleiding – de beste bescherming tegen armoede – en niet in de eerste plaats op de verruiming van allerlei steunmaatregelen. In Aalst alleen al staan momenteel meer dan 2800 vacatures open. Wij lezen met genoegen dat Aalst in zijn integratiebeleid wil focussen op taalverwerving en toeleiding naar opleiding en werk en dat horen wij graag.”

Op vlak van onderwijs nodigt Voka de stad uit om een inspanning te doen op vlak van duaal leren. Nog inzake onderwijs wil Voka mee helpen om het in Aalst aanwezige aanbod hoger onderwijs (Odisee en Hogeschool Gent) te versterken en te verzekeren voor de toekomst. Jan Van Gyseghem: “De stad kan hier een belangrijke rol nemen en wij willen graag helpen.”

Inzake fiscaliteit vermeldt het bestuursakkoord niets over de evolutie van de drijfkrachtbelasting. Voka hoopt dat op dit vlak de ingezette trend naar afbouw, wordt verdergezet.

Contactpersoon

Geert Moerman

Gedelegeerd bestuurder

We zijn blij dat de stad Aalst wil meeduwen aan de realisatie van de N41 naar Dendermonde

Er zijn een aantal ruimtelijke aandachtspunten waarover we graag overleggen met het stadsbestuur