Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Nieuw afwegingskader droogte: wat betekent dit voor jouw onderneming?

Nieuw afwegingskader droogte: wat betekent dit voor jouw onderneming?

  • 29/04/2021

Er is een nieuw afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens waterschaarste dat deze zomer zal proefdraaien. Het afwegingskader moet het beleid helpen om wanneer er waterschaarste is te beslissen in welke volgorde sectoren minder water tot geen water mogen gebruiken.

Infographic afwegingskader droogte

Alle doelgroepen werden betrokken bij de opmaak van dit kader. Voka heeft hierbij het belang van water voor bedrijven op tafel gelegd. 
 
In vergelijking met het voorlopige kader houdt het nieuwe afwegingskader droogte rekening met de socio-economische impact van een mogelijke beperking op watergebruik. Voor ondernemingen kan een waterban namelijk leiden tot het tijdelijk stilleggen van de productie, economische verliezen en tijdelijke werkloosheid.  

Lokale benadering

Het nieuwe afwegingskader houdt in de prioriteitsbepaling wel degelijk rekening met de socio-economische schade die bedrijven kunnen ondervinden, wat een goede zaak is. Dit betekent echter niet dat ondernemingen geen acties ondernemen om weerbaarder te worden tegen droogteperiodes en meer circulair om te gaan met watergebruik. 
 
De lokale benadering van het afwegingskader droogte is belangrijk. Elke onderneming gebruikt immers water op een andere manier. Voka zal de proefperiode deze zomer van nabij opvolgen. Een evaluatie van het kader na de zomer moet toelaten om verdere verbeteringen te kunnen aanbrengen zoals bijvoorbeeld de verdere uitwerking van de socio-economische kost. 

Nood aan holistische visie

Uiteraard blijft het ook de eerste ambitie om droogte te voorkomen door structurele maatregelen. Voka hoopt dat het afwegingskader nooit toegepast moet worden. Water is van essentieel belang voor de Vlaamse bedrijven. Ze investeren al vele jaren in efficiënter watergebruik en waterhergebruik.

Om verdere investeringen en innovatie te stimuleren, is er nood aan een holistische visie rond het waterbeleid en een stabiel investeringsklimaat. 

 

Meer info? De samenvatting, eindrapport en toelichting via webinar vind je hier.

Contactpersoon

Katelijne Haspeslagh

Adviseur milieu & klimaat

imu - vzw - DNCM
imu - vzw - recupel
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - obd
imu - vzw - salesforce