Skip to main content
  • Nieuws
  • Nieuw afwegingskader droogte: Voka – KvK Limburg houdt belang Limburgse bedrijven scherp in de gaten

Nieuw afwegingskader droogte: Voka – KvK Limburg houdt belang Limburgse bedrijven scherp in de gaten

  • 03/05/2021

Er is een nieuw afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens waterschaarste dat deze zomer zal proefdraaien. Het afwegingskader moet het beleid helpen om wanneer er waterschaarste is te beslissen in welke volgorde doelgroepen minder water tot geen water meer mogen gebruiken. Alle doelgroepen werden betrokken bij de opmaak van dit kader. “Voka – Kamer van Koophandel Limburg heeft hierbij het belang van water voor bedrijven op tafel gelegd. De eerste ambitie blijft natuurlijk om droogte te voorkomen door structurele maatregelen. Bedrijven zelf hebben de afgelopen tijd al veel geïnvesteerd in waterbezuiniging en waterhergebruik”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.

Johann Leten
"Het is een goede zaak dat het nieuwe afwegingskader rekening houdt met de economische schade die bedrijven kunnen ondervinden. Zijzelf hebben de afgelopen tijd ook al veel geïnvesteerd in waterbezuiniging en waterhergebruik."​​​​

 

In vergelijking met het voorlopige kader houdt het nieuwe afwegingskader droogte rekening met de socio-economische impact van een mogelijke beperking op watergebruik. Johann Leten: “Voor ondernemingen kan een waterban leiden tot het tijdelijk stilleggen van de productie, economische verliezen en tijdelijke werkloosheid. Het nieuwe afwegingskader houdt in de prioriteitsbepaling rekening met de socio-economische schade die bedrijven kunnen ondervinden. Dat is een goede zaak. Het betekent echter niet dat bedrijven zelf geen acties ondernemen om weerbaarder te worden tegen droogteperiodes en meer circulair om te gaan met watergebruik.”

De lokale benadering van het afwegingskader droogte is belangrijk. Elke onderneming gebruikt immers water op een andere manier. “Wij zullen de proefperiode deze zomer van nabij opvolgen. Een evaluatie van het kader na de zomer moet toelaten om verbeteringen aan te brengen, zoals de verdere uitwerking van de socio-economische kost, stelt Leten.

Uiteraard blijft het ook de eerste ambitie om droogte te voorkomen door structurele maatregelen. “We hopen dat het afwegingskader nooit toegepast moet worden. Water is van essentieel belang voor onze Limburgse bedrijven. Ze investeren al vele jaren in waterbezuiniging, efficiënter watergebruik en waterhergebruik. Om verdere investeringen en innovatie te stimuleren, is er nood aan een holistische visie rond het waterbeleid en een stabiel investeringsklimaat, besluit Leten.

Contactpersoon

VZW - DigiChambers 2021
Toerisme Limburg
VZW - eATA 2021
Propaganda
Logo Mensura
Proximus
SD  Worx
Logo KPMG
alk
Logo JAM
Trixxo