Skip to main content
  • Nieuws
  • Netwerkmissie verkent samenwerkingsmogelijkheden met Kazachstan

Netwerkmissie verkent samenwerkingsmogelijkheden met Kazachstan

  • 20/06/2017

Van 21 juni tot en met 24 juni 2017 zal Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, een delegatie van 32 Limburgse ondernemers begeleiden naar de Wereldexpo in Kazachstan. Het thema van de Wereldexpo is ‘Future Energy’ en wil een internationale oproep doen om verantwoord om te springen met energie. In de Kazachse hoofdstad Astana worden de nieuwste technologieën tentoongesteld. Verder vinden er meetings plaats om de Vlaamse en Kazachse economische spelers dichter bij mekaar te brengen. Ook Voka – Kamer van Koophandel Limburg en Confederatie Bouw Limburg nemen deel aan de missie.

expo 2017
De Wereldtentoonstelling vindt plaats in de Kazachse hoofdstad Astana. 

Onze Limburgse ondernemers zullen gedurende drie dagen onder leiding van Minister Philippe Muyters de Wereldexpo bezoeken om zo inspiratie op te doen voor hun eigen bedrijfsvoering. Met de ondersteuning van de Kazachse Ambassade in België en de Ambassade van België in Kazachstan zullen er begeleide bezoeken plaatsvinden in de diverse paviljoenen. De Wereldtentoonstelling wil een wereldwijd debat aanzwengelen over de vraag hoe veilige en duurzame energie voor iedereen gerealiseerd kan worden bij gelijktijdige reductie van de CO2-emissie.

Samenwerking verbeteren

Eveneens zal er een ontmoeting met Z.E. Ambassadeur Michel Peetermans en Consul en Eerste Secretaris Karolien Michiels plaatsvinden. Daarnaast plannen Minister Muyters en de organisatie van de missie, Voka – Kamer van Koophandel Limburg en Confederatie Bouw, een ontmoeting met verschillende ministers en de voorzitter van de Nationale Kamer van Koophandel van Kazachstan. Op die manier kan de samenwerking tussen ondernemers en sectoren uit beide regio’s verbeteren.

Economisch potentieel

Een betere samenwerking met Kazachstan heeft heel wat potentieel. De presidentiële republiek heeft in de afgelopen vijftien jaar een zeer sterke groei gekend, met name een groei van het BBP van 10% tussen 2000 en 2007. Nadien daalde dit sterk door de afhankelijkheid van de olieprijs en de Chinese en Russische markt.

Op basis van de laatste ontwikkelingen in de Kazachse economie zijn er in de IT-sector en de medische sector mogelijkheden tot samenwerking. De IT-sector groeit er sterk en er werden recent een aantal programma’s rond gezondheidsontwikkeling aangekondigd. Daarnaast stellen de prognoses een sterke groei in de landbouwsector vast in het land, waar de nodige samenwerking met de industrie nodig is.

"We hebben knowhow"

Vlaams minister van Economie Philippe Muyters: "Onze Vlaamse en Limburgse bedrijven en kennisinstellingen hebben zeer veel knowhow, technologie en producten in huis die het in Kazachstan goed kunnen doen. Onze contacten kunnen de samenwerking een boost geven. Ook het bezoek aan de wereldtentoonstelling met focus op duurzame energie zal boeiende aanknopingspunten opleveren. Ik hoop dat de missie voor veel bedrijven uitmondt in een vruchtbare samenwerking met Kazachstan."