Skip to main content
  • Nieuws
  • Neem deel aan GUBERNA's enquête over vergoeding

Neem deel aan GUBERNA's enquête over vergoeding

  • 10/02/2017

Hoe uw bestuurders vergoeden? Velen onder u vragen zich dit af! GUBERNA nam in het verleden reeds de vergoeding van niet-uitvoerende bestuurders in niet-beursgenoteerde ondernemingen onder de loep, maar het Instituut voor Bestuurders wil deze richtlijnen opnieuw updaten en verfijnen, en rekent hiervoor op uw hulp.

De vergoeding van bestuurders is een belangrijk element binnen de governance van een onderneming. Om niet-beursgenoteerde bedrijven te kunnen ondersteunen met een richtlijn rond de vergoeding van hun raad van bestuur, lanceerde GUBERNA in samenwerking met VOKA en UWE een enquête.


Deze enquête richt zich tot Belgische niet beursgenoteerde bedrijven met een raad van bestuur of een raad van advies en heeft betrekking op de vergoeding van niet-uitvoerende bestuurders (= zij die geen uitvoerende functie opnemen in het bedrijf). De focus ligt hierbij op het burgerlijk jaar 2016.


Elke persoon die het remuneratie-beleid van de bestuurders van dergelijk bedrijf kent, wordt uitgenodigd om deze vragenlijst te beantwoorden. Hoe meer antwoorden, hoe beter we u kunnen ondersteunen bij het benchmarken en opstellen van uw remuneratiebeleid voor bestuurders. Bovendien sturen we u in primeur de resultaten van deze studie door. Het invullen van de enquête zou niet meer dan 10 minuten in beslag mogen nemen.

De link: https://vlerick.eu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_29taWK8y1mTA4iF&Q_Language=NL

 

GUBERNA (//www.guberna.be) is het Belgisch Instituut voor Bestuurders (vzw) en telt meer dan 2.200 leden, bestuurders of top-managers, in verschillende types van bedrijven. GUBERNA is ook het kenniscentrum met betrekking tot corporate governance.
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - De Tijd