Skip to main content
  • Nieuws
  • Nauwe samenwerking tussen douane en bedrijfswereld

Nauwe samenwerking tussen douane en bedrijfswereld

  • 30/03/2017

De Voka - Kamers van Koophandel Limburg, Kempen en Mechelen organiseren in samenwerking met de Algemene Administratie Douane & Accijnzen (AAD&A) vier keer per jaar een regionale werkgroep waarin vertegenwoordigers uit de privésector adviezen formuleren en concrete samenwerkingen op poten zetten rond douane en accijnzen. Gisteren kwam de werkgroep voor de eerste keer samen.

Douane groep
"We hebben er alle belang bij om de relaties met de douane zo dicht mogelijk op te volgen."

Niet onbelangrijk, want er veranderde de laatste jaren heel wat op vlak van douane. Met de intrede van het nieuwe douanewetboek afgelopen jaar en de Brexit, die gisteren in gang werd gezet, volgen er bovendien nog meer aanpassingen.

 

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka – KvK Limburg: “We staan voor enorme uitdagingen op vlak van douane en onze bedrijven hebben er alle belang bij om de relaties met de douane zo dicht mogelijk op te volgen. Daarom is het voor Voka – Kamer van Koophandel Limburg zo belangrijk om dit overlegorgaan in het leven te roepen. Eerder startten we al met succes een netwerk van douane-experten op met meer dan 30 vertegenwoordigde bedrijven. Er is met andere woorden veel vraag naar samenwerking.”
 

Uitdagingen

De uitdagingen binnen de Administratie van de Douane waren in de jongste jaren niet van de minste. De Europese Unie werd geconfronteerd met terroristische aanslagen en conflicten in grensregio’s, de Britten kozen voor een Brexit en het nieuwe douanewetboek van de Europese Unie deed zijn intrede. Die laatste verandering heeft tot gevolg dat men in de loop van 2017 en 2018 de vergunningen zal herbeoordelen.

 

De Brexit, die gisteren in gang werd gezet, zorgt ook voor onduidelijkheid. Er is nog heel weinig bekend over wat het Verenigd Koninkrijk precies wil. Voka – KvK Limburg blijft hameren op het belang van een handelsgerichte Brexit, zodat importtarieven vermeden worden en de douaneformaliteiten niet te zwaar worden.

 

Het behoud van geharmoniseerde standaarden en normen moeten we zo veel mogelijk nastreven. De impact op douanevlak zou enorm zijn indien er importheffingen geheven worden. Voor België zou dit een kost betekenen van 1,6 miljard euro, waar Vlaanderen voor het leeuwendeel van de export van België naar de VK instaat (87,15%).

Advertentie Vermant - mei