Skip to main content
  • Nieuws
  • Natuurfanatisme bedreigt onze provincie

Natuurfanatisme bedreigt onze provincie

  • 09/12/2016

De lentevuurspin belet de komst van zonnepanelen in Lommel, de groene specht zorgt er voor dat de Noord-Zuid niet gerealiseerd wordt, het gentiaanblauwtjes steekt stokken in  de wielen van de economische ontwikkeling van Lummen Zuid… Onze provincie kreunt onder het milieufanatisme. ‘Als we niet willen dat Limburg binnenkort een Jurassic Park wordt waar het enkel goed leven is voor bedreigde diersoorten dan moet er dringend iets gebeuren’, stelt gedelegeerd bestuurder Voka – KvK Limburg Johann Leten.

Limburg staat bekend om zijn ‘groene’ imago. Terecht trouwens want meer dan 40% van de oppervlakte natuur in Vlaanderen bevindt zich in Limburg. Maar in Limburg wonen, leven en werken ook mensen. Hun toekomst wordt door het natuurfanatisme bedreigd. Het wonen, leven en werken van de meer dan 863.000 Limburgers in onze provincie wordt zwaar gehypothekeerd.

 

De voorbije dagen waren wederom ‘zwart’ voor de toekomst van Limburg. In Lommel rees groen protest tegen zonnepanelen (begrijpe wie kan!) en ook de toekomst van de voor Limburg economisch belangrijke Noord-Zuid werd vanuit groene hoek gecounterd.

 

Kristalpark is industriepark

 

Elk weldenkend mens was er van overtuigd dat de milieuverenigingen opgetogen zouden zijn omwille van de komst van 3777.000 zonnepanelen die voor GROENE energie zorgen op het Kristalpark in Lommel. Niets bleek minder waar. In naam van de lentevuurspin willen natuurverenigingen de groene plannen van LRM dwarsbomen.. De claim die de groenen leggen op Kristalpark is hemeltergend.
Het INDUSTRIEgebied van 258ha wordt door de lokale natuurverenigingen verkocht als één groot waardevol natuur- en heidegrond met toevallig alle beschermde soorten insecten van Europa. Dit is compleet de wereld op zijn kop.
 

 

Milieuoverlast door Noord-Zuid

 

Iedereen in Limburg is het er over eens dat het Noorden van onze provincie moet ontsloten worden. Al meer dan 40 jaar lang worden er plannen gesmeed. Dagelijks staan er duizenden automobilisten in ecologisch en economisch waanzinnige files. Ondanks alle consensus, over partijpolitieke grenzen heen, ondanks het feit dat alle werkgevers- en werknemersorganisaties, verenigd in het Open Platform hier achter staan, ondanks het feit dat het Provinciebestuur dringend voor uitvoering van de plannen pleit….  blokkeren natuurverenigingen elke vooruitgang. De inkt van een plan is nog niet droog of er wordt verzet aangetekend.

 

 

Industrieterrein Lummen Zuid

Op het Industrieterrein Lummen Zuid is het Gentiaanblauwtje (vlinder)koning. 70 ha uiterst gunstig gelegen industriegrond worden hierdoor bedreigd.

 

 

Munsterbos

Sinds jaar en dag was 27 ha  Munsterbos ingekleurd als reserve industriegebied. Onder druk van de ‘kleine karekiet’ wisten milieuverenigingen de Vlaamse regering te overtuigen om van deze economische plannen af te zien…

 

Transportlaan Genk
Langs de E314 wil het logistieke bedrijf H.Essers een nieuw distributiecentrum bouwen waar zo'n 400 mensen BIJKOMEND aan de slag kunnen. H.Essers heeft van alle overheden groen licht gekregen, maar stuit op het protest van natuurverenigingen (gesteund door een komiek) die wederom naar de Raad van State trekken.  Onbegrijpelijk want 11 ha naaldbos worden gecompenseerd door onder meer 13 ha eiken-berkenbos.

 

‘Deze vijf voorbeelden zijn exemplarisch voor de economische stilstand die groene fundamentalisten in onze provincie realiseren’, stelt gedelegeerd bestuurder Voka – Kamer van Koophandel Limburg Johann Leten. ‘Ecologie is belangrijk, maar economie is dat ook. Aan de economie danken wij onze welvaart en ons welzijn. We roepen onze regeringen (die onze bestuurders zijn) dan ook op om te besturen. En besturen is VOORUIT zien. Is vandaag bezig zijn met morgen en niet met gisteren. Plannen moeten gemaakt maar ook UITGEVOERD worden. In Limburg leven meer dan 863.000 mensen. Ook zij moeten hier een toekomst hebben en morgen niet wakker worden in een Jurassic Park waar spinnen het voor het zeggen hebben’.