Skip to main content
  • Nieuws
  • Najaarslunch 2019 met Elke Van den Brandt

Najaarslunch 2019 met Elke Van den Brandt

  • 16/10/2019

Op de najaarslunch van Voka Metropolitan brak de Brusselse mobiliteitsminister Elke Van den Brandt een lans voor een ééngemaakte app die in Brussel toegang geeft tot alle types van openbaar  vervoer. Van den Brandt verzekerde verder dat ze met Vlaanderen een constructief overleg wil over de Ring en de luchthaven.

Naar één mobiliteitsapp voor Brussel

De minister was te gast op de najaarslunch op 9 oktober, waar ze een talrijk opgekomen publiek van nagenoeg 200 bedrijfsleiders en enkele Brusselse politici toesprak. Ze vertrok van de vaststelling dat de files schadelijk zijn voor de economie en het welzijn, en het momentum er is voor structurele oplossingen, inzonderheid een modal shift weg van het autosolisme. “Indien we 20% mensen uit de auto halen, hebben we geen files meer”, aldus de minister.

De technologie kan hierin een belangrijke bijdrage leveren, aldus de minister. Ze wees naar het belang van een app die toegang biedt tot alle vormen van openbaar vervoer, gepaard gaande met een ontwikkeling van deelmobiliteit. Technologie kan ook zorgen voor een beter verkeersmanagement, aldus Van den Brandt. 

Tijdens een korte vragenronde voelden de aanwezige bedrijfsleiders de minister aan de tand. Zo was er de vraag of ze wil gaan voor 5G, als hefboom voor een smart city, ook voor beter management van de mobiliteit. De minister verzekerde niet gekant te zijn tegen 5G, maar wel vanuit het voorzorgsprincipe eerst wil bekijken welke stralingsnormen nodig zijn en de gezondheid niet schaden. Inzake de Ring beklemtoonde ze dat ze met Vlaanderen tot een overeenkomst wil komen inzake keuze tussen voorliggende scenario’s, zonder alles op de lange baan te schuiven. “De scheiding van lokaal en doorgaand verkeer is voor ons een belangrijk uitgangspunt”, aldus nog Van den Brandt.
 

Ambitie gevraagd

Kris Cloots, voorzitter van Voka Metropolitan, stelde in zijn gelegenheidstoespraak dat de Brusselse metropool nood heeft aan veel meer politieke ambitie om te schitteren als internationale hotspot.  “Deze ambitie vinden we te weinig terug in het Brusselse regeerakkoord. Er is twijfel over de ontwikkeling van 5G, van de internationale luchthaven, van nieuwe bedrijventerreinen voor investeerders. We rekenen er op dat de nieuwe Brusselse regering de dialoog aangaat met de ondernemingswereld om de economische agenda meer vorm te geven”, aldus Cloots.

Voka Metropolitan verwacht ook van de nieuwe Vlaamse regering een sterke bijdrage tot het valoriseren van de Brusselse troefkaarten. Cloots: “Geef de luchthaven in Zaventem groeikansen.  Zorg voor een snelle realisatie van de geplande werken aan de ring, de tramlijnen, overstapparkings. Zet in op de ontwikkeling en toeleiding van Brussels talent voor onze ondernemingen. Ontwikkel  bedrijventerreinen in de Vlaamse rand.”
 

(Her)beleef de najaarslunch

(Her)beleef de najaarslunch
VZW - eATA 2021
VZW - DigiChambers 2021
Proximus

Artikel uit publicatie

BMW Brussels
ING
Logo Mensura
Proximus
SD  Worx
Logo KPMG
Logo Premed
Logo Randstad