Skip to main content
  • Nieuws
  • Mogelijkheden steunmaatregel verruimd vanaf september

Mogelijkheden steunmaatregel verruimd vanaf september

  • 10/08/2018

De steunmaatregel ‘ontwrichte zone’, die voor de hele provincie Limburg geldt, wordt definitief verruimd. Vandaag werden enkele gunstige wijzigingen aan deze wet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. “Ondernemingen kunnen voortaan tot drie maanden na hun investering een aanvraag indienen. Bovendien is de maatregel vanaf 1 september ook van toepassing voor investeringen door een andere vennootschap van dezelfde groep”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka-Kamer van Koophandel Limburg. Dat had sterk aangedrongen op deze verruiming.

Na de sluitingsaankondiging van Ford Genk werkte Voka – KvK Limburg samen met KPMG een voorstel uit om – gebaseerd op de  vroegere reconversievennootschappen – een geoptimaliseerde fiscale maatregel in het leven te roepen. De regering volgde deze redenering en besliste om Limburg op 30 april 2015 te erkennen als ontwrichte zone. Vandaag werden enkele gunstige wijzigingen aan deze wet in Belgisch Staatsblad gepubliceerd.   

De aanvraag van deze steunmaatregel wordt meer flexibel gemaakt in tijd doordat het vereiste formulier drie maanden na de voltooiing van de investering ingediend kan worden. Daarnaast ziet Voka – Kamer van Koophandel haar prioritaire wens ook in vervulling gaan. De steunmaatregel wordt nu ook toegekend voor investeringen door een andere vennootschap van dezelfde groep. “Een cruciale aanvulling waar we sterk voor gepleit hebben“, stelt Johann Leten. “Vanaf september is het eindelijk mogelijk dat de investering, met als doel de creatie van nieuwe arbeidsplaatsen, wordt verricht door een andere vennootschap van dezelfde groep.”

Reeds vorig jaar stemde de ministerraad in met deze aanpassingen. Door onder meer passages bij de Raad van State en de Europese Commissie werd de effectieve implementatie van  de vernieuwde wet steeds uitgesteld. Met de publicatie in het Belgisch Staatsblad is er nu zekerheid dat ondernemers binnen Limburg - dat in zijn geheel erkend is als ontwrichte zone – vanaf 1 september 2018 meer bewegingsvrijheid krijgen bij het indienen van een aanvraag voor deze steunmaatregel. “Als Voka – KvK Limburg hebben we in alle fases van het dossier van de ontwrichte zone sterk gewogen op het beleid. Na de implementatie in 2015 zijn we blijven evalueren en concludeerden we dat er enkele wijzigingen noodzakelijk waren. We zijn blijven pleiten om deze revisies door te voeren. Dat dit nu effectief gebeurt, stelt ons bijzonder tevreden,” besluit Johann Leten.

 

Contactpersoon

Senne Poelmans

Senior adviseur belangenbehartiging