Skip to main content
  • Nieuws
  • Moeten we naast Natuurpunt ook Menspunt oprichten?

Moeten we naast Natuurpunt ook Menspunt oprichten?

  • 09/06/2017

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka - KvK Limburg, roept in dit opiniestuk de natuurorganisaties op om bij hun verzet ook oog te hebben voor de economische belangen. Die komen de ecologie in veel gevallen zelfs ten goede.

jjll

Limburg staat bekend om zijn ‘groene’ imago. Terecht trouwens want meer dan 40 procent van de oppervlakte natuur in Vlaanderen bevindt zich in Limburg. Maar in Limburg wonen, leven en werken ook mensen. Vandaag stellen we namelijk een trend vast die het evenwicht tussen mens en natuur behoorlijk in het gedrang brengt. Betekent dit dat we ten koste van alles jobs willen creëren of behouden? Absoluut niet! Natuur is in Limburg onlosmakelijk verbonden met toerisme, dat bovendien een belangrijke werkgever is in het bronsgroen eikenhout.

Het valt ons wel op dat we vandaag in een wereld leven waar natuurorganisaties projecten blokkeren en hinderen zonder te kijken naar de economische meerwaarde op lange termijn. In veel gevallen gaat zelfs de ecologie er op vooruit. Denk aan de vlottere verkeersstroom van een gerealiseerde Noord-Zuid of de tienduizenden zonnepanelen die er zouden kunnen komen in Lommel.

Een ander recent voorbeeld zijn de paddenstoelen en het hondskruid die als een zwaard van Damocles boven de organisatie hangen van een handvol evenementen per jaar op de militaire luchtmachtbasis in Brustem. Hier is totaal geen sprake van een beschermd natuurgebied maar toch komt de uitbouw van een evenemententerrein in het gedrang omdat natuurorganisaties verzet aantekenen. Het lijstje van dossiers die op de lange baan worden geschoven dikt op die manier steeds verder aan. De lentevuurspin in Lommel, de groene specht op de Noord-Zuid, de gentiaanblauwtjes in Lummen, de Spaanse vlag in het Essersbos enzovoort.

Lentevuurspin vs. 377.000 zonnepanelen

Het slaat bijvoorbeeld als een tang op een varken dat de lentevuurspin de komst van 377.000 zonnepanelen, op industriegebied nota bene, tegenhoudt. Hebben de natuurorganisaties er al eens bij stilgestaan hoeveel gezinnen hierdoor gebruik zouden kunnen maken van hernieuwbare energie?

Ook over de Noord-Zuid kunnen we kort zijn. Ondanks alle consensus, over partijpolitieke grenzen heen, ondanks het feit dat alle werkgevers- en werknemersorganisaties, verenigd in het Open Platform hier achter staan, ondanks het feit dat het provinciebestuur dringend voor uitvoering van de plannen pleit, blokkeren natuurverenigingen elke vooruitgang. De inkt van een plan is nog niet droog of er wordt verzet aangetekend.

Mens en natuur in harmonie

mznspunt
"Tijd voor een Menspunt?"

Willen we dat Limburg één groot natuurreservaat wordt waar het enkel voor spinnen, insecten en paddenstoelen goed leven is? Of hebben we ook aandacht voor de mens die er woont, leeft, zich ontspant en er werkt? Ecologie en economie kunnen perfect samengaan maar niet zonder wederzijds respect en begrip van beide kanten. Het natuurfanatisme dat elke vooruitgang in Limburg tracht tegen te houden loopt echt de spuigaten uit. Het wordt stilaan tijd om naast een Natuurpunt ook een Menspunt op te richten waar de mens terug mee centraal staat. De mens die perfect kan leven in harmonie met de natuur, die oplossingen zoekt en bereid is compromissen te sluiten in het kader van het algemeen belang.

We pleiten dan ook voor een Menspunt dat Limburg als groene provincie centraal stelt en waar ecologie en economie in balans zijn. We willen hier niemand om de tuin of het bos leiden maar tegen een Limburg dat er over honderd jaar als één groot sprookjesbos zal uitzien zeggen we klaar en duidelijk nee!

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder, Voka – Kamer van Koophandel Limburg.

Logo Mensura
Proximus
SD  Worx
Logo KPMG
alk
Logo JAM
Trixxo