Skip to main content
 • Nieuws
 • Mobiliteitsenquête woon-werkverkeer Haven Gent: fiets rijdt openbaar vervoer op grote achterstand

Mobiliteitsenquête woon-werkverkeer Haven Gent: fiets rijdt openbaar vervoer op grote achterstand

 • 18/09/2017

Voor het eerst gebruikt meer dan 20% van de werknemers in de haven van Gent de fiets voor de woon-werkverplaatsingen. Uit de pas gepubliceerde resultaten van het driejaarlijkse Mobiliteitsonderzoek door Voka-VeGHO blijkt een aanhoudend stijgende populariteit van de fiets terwijl het gebruik van het openbaar vervoer op een laag niveau stagneert. Carpooling en Max Mobiel blijven voor veel werknemers een grote onbekende. Voka-VeGHO vraagt de overheid om versneld te investeren in veilige fietsroutes en -infrastructuur. Omdat de wagen voor een aantal werknemers moeilijk te vervangen blijft, dienen ook de verkeersknelpunten aangepakt.  Het fietsgebruik in de Gentse haven scoort opvallend beter dan het Vlaamse gemiddelde en de enquête wijst op nog een aanzienlijk potentieel voor de toekomst.

Mobiliteitsenquête woon-werkverkeer Haven Gent

 

Voor het eerst gebruikt meer dan 20% van de werknemers in de haven van Gent de fiets voor de woon-werkverplaatsingen. Uit de pas gepubliceerde resultaten van het driejaarlijkse Mobiliteitsonderzoek door Voka-VeGHO blijkt een aanhoudend stijgende populariteit van de fiets terwijl het gebruik van het openbaar vervoer op een laag niveau stagneert. Carpooling en Max Mobiel blijven voor veel werknemers een grote onbekende. Voka-VeGHO vraagt de overheid om versneld te investeren in veilige fietsroutes en -infrastructuur. Omdat de wagen voor een aantal werknemers moeilijk te vervangen blijft, dienen ook de verkeersknelpunten aangepakt.  Het fietsgebruik in de Gentse haven scoort opvallend beter dan het Vlaamse gemiddelde en de enquête wijst op nog een aanzienlijk potentieel voor de toekomst.

Wagenleed

Vooral omwille van de afstand naar het werk gebruiken twee werknemers op drie de auto voor de dagelijkse verplaatsing naar de haven van Gent. 20,3% verkiest de fiets. Het gebruik van collectieve vervoersmodi (trein 0,2%, De Lijn 0,5%) is opvallend laag en scoort veel minder goed dan het Vlaamse gemiddelde. (Zie fig. 1 ‘Grafieken en tabellen’)

Maar autogebruikers ervaren toenemend fileleed. Met de congestie op de weg gaat het de slechte kant op: de toestand vandaag is opnieuw vergelijkbaar met de situatie in 2008. De lijst met knelpunten is lang. De verkeersellende is het grootst op de secundaire wegen, aan de brug en de tunnel in Zelzate, de Meulestedebrug, de kruispunten op de R4 ter hoogte van Eurosilo en aan de OCAS-rotonde nabij Arcelor Mittal. Niet verwonderlijk dat de fiets en andere tweewielers (bromfiets en moto) bij de werknemers het hoogst scoren inzake tevredenheid. (Zie fig. 2 ‘Grafieken en tabellen’).

Guy Bontinck, voorzitter van de Voka-VeGHO Havenvereniging: “Voka-VeGHO juicht de spontane modal shift richting fiets toe maar wijst er op dat de auto een belangrijke vervoersmodus in het woon-werkverkeer is en blijft. En bijgevolg dienen ook die knelpunten aangepakt te worden.”

Fiets rijdt andere vervoersmodi los

De opvallendste conclusie uit de bevraging is dat de fiets (inbegrepen de elektrische fiets) het steeds beter doet als vervoersmiddel van de woonplaats naar het werk. In 2008 sprong 8,9% van de werknemers in de Gentse haven op de fiets, vandaag is dat aandeel gegroeid tot 20,3%. Flink meer dan het Vlaamse gemiddelde van 16,4%. (Zie fig. 3 ‘Grafieken en tabellen’)

Geert Moerman, gedelegeerd bestuurder Voka Oost-Vlaanderen: “Dit is een fantastisch resultaat. Voor veel mensen is de afstand naar het havengebied immers groter dan deze naar een tewerkstellingsplaats binnen het stedelijk gebied. Ook ploegenarbeid kan voor sommige werknemers een remmende factor vormen.” 

En het kan nog beter

Geert Moerman: “De auto valt nooit volledig weg te denken maar dit onderzoek toont aan dat de fiets hét vervoersmiddel van de toekomst is in grootstedelijke omgevingen zoals Gent en het havengebied. De actieradius van de fiets is flink toegenomen. Indien de overheid onveilige fietsroutes in snel tempo kan wegwerken en publieke en private spelers meer fietsinfrastructuur en fietsenstallingen voorzien, zal het aantal fietsende pendelaars nog toenemen. Het potentieel is nog bijzonder groot: bijna de helft van de mensen die binnen een straal van 25 km wonen geeft in de enquête aan het gebruik van de fiets in de toekomst te overwegen.” (Zie fig. 4 Grafieken en tabellen)

Voor trein, tram en bus heeft de Mobiliteitsenquête 2017 een duidelijke wake up call. Het aantal mensen dat bereid is het openbaar vervoer te gebruiken voor de verplaatsing naar de job in de haven stagneert op laag niveau en dreigt nog af te nemen. De ontevredenheid is groot. Onvoldoende goede verbindingen, te lange reistijden en slechte aansluitingen zijn de belangrijkste afknappers. Voka spreekt de hoop uit dat lokale besturen een grotere impact krijgen op het openbaar vervoersaanbod en zo verandering kunnen brengen in de kwaliteit van de dienstverlening. Misschien zorgt de nieuwe structuur van De Lijn – met vervoersregio’s – voor een nieuw elan?

Carpooling blijft een eerder marginaal fenomeen. De carpooldatabank en de pendelbusdienst Max Mobiel blijven voor veel werknemers nog onbekende alternatieven.


Over het onderzoek

 • Zestien bedrijven met samen meer dan 13.000 werknemers namen deel aan de bevraging.
 • Nagenoeg 22% van de personeelsleden hebben de enquête ingevuld. 
 • Hiervan waren 79% mannen en 21% vrouwen. 
 • De gemiddelde leeftijd van de respondenten was 42 jaar. 
 • Bijna een kwart woont in Gent en één op drie in een buurgemeente. 
 • Gemiddeld bedraagt de woon-werkafstand voor de deelnemers 22,75 km (enkel), wat duidelijk meer is dan het Vlaamse gemiddelde van 17,2 km. 
 • Voor dit traject hebben de werknemers een gemiddelde reistijd nodig van 26 minuten (zonder file). Dit is een stijging t.o.v. 2008 (22 minuten) en 2011 (24 minuten).

 

Volledige enquête toegelicht tijdens vierkantetafel

Mobiliteitsenquête 2017, een onderzoek naar het woon-werkverkeer in de Gentse Haven.

 • Opdracht: VegHO / Voka – Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen, n.a.v. De Federale Diagnostiek woon-werkverkeer
 • Uitvoering: Traject 
 • De volledige enquête wordt toegelicht op 18 oktober 2017 tijdens een vierkantetafel met politici, vervoersactoren, vakbonden en bedrijven.

Contactpersoon

Geert Moerman

Gedelegeerd bestuurder

De auto valt nooit volledig weg te denken maar dit onderzoek toont aan dat de fiets hét vervoersmiddel van de toekomst is in grootstedelijke omgevingen