Skip to main content
  • Nieuws
  • Ministerieel besluit biedt duidelijkheid, maar economische uitdagingen enorm

Ministerieel besluit biedt duidelijkheid, maar economische uitdagingen enorm

  • 01/11/2020

Voka – Kamer van Koophandel Limburg stelt vast dat het Ministerieel Besluit op een heldere manier weergeeft waar we als land en economie voor staan. “We zijn opgelucht dat onze bedrijven kunnen doorwerken. Daarnaast is het goed dat de lijst van handelszaken die open mogen blijven ditmaal wél pragmatisch werd opgesteld. Toch blijft de impact op de economie enorm. Om bedrijven en jobs te redden, moeten ook de steunmaatregelen aangepast worden aan de situatie”, aldus Johann Leten, gedelegeerd bestuurder.

johann leten
Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka - Kamer van Koophandel Limburg

 

De regeringen kondigen vrijdag een tweede lockdown tot half december aan. Onze provincie behoort tot op heden nog bij de besten van de nationale klas, maar dat is zeer relatief in deze situatie. Het aantal besmettingen neemt ook in Limburg met rasse schreden toe. De aanpak van deze crisis moet gedifferentieerd gebeuren wanneer het kan, maar Voka – KvK Limburg begrijpt dat de situatie ons dwingt tot draconische maatregelen en eenheid van commando.

In het ministerieel besluit dat zonet gepubliceerd werd, worden de modaliteiten van deze nieuwe lockdown bepaald. Bedrijven mogen open blijven, maar telewerk wordt verplicht waar het kan.

Johann Leten: “Indien één of meerdere functies binnen een onderneming niet van thuis uit uitgevoerd kunnen worden, is een verplaatsing naar de werkvloer dus nog steeds mogelijk. De werkgever dient dan wel een schriftelijke attest te voorzien. We willen echter benadrukken dat het cruciaal is om ook op de werkvloer alle veiligheidsmaatregelen, zoals bepaald in de Generieke Gids, in acht te nemen.”

"Extra steun is broodnodig om economische drama's te vermijden. Vanuit Voka - KvK Limburg roepen we dan ook op om bestaande steunmaatregelen te verlengen tot eind juni 2021."

De verplichte sluiting van heel wat handelszaken in combinatie met globale opflakkering van het virus, zal de vraag terug doen dalen. “Dit terwijl onze bedrijven de laatste maanden consequent zware omzetverliezen lieten optekenen. Hierdoor is extra steun broodnodig om economische drama’s te vermijden. Vanuit Voka – KvK Limburg roepen we dan ook op om bestaande steunmaatregelen zoals het bankenplan, de ondersteuning door PMV, de ondersteuning van zwaar getroffen bedrijven en ondernemers, en het uitstel van betalingen van bijdragen en belastingen te verlengen tot eind juni 2021”, zegt Leten.

“Ook de vereenvoudigde aanvraagprocedure voor tijdelijke werkloosheid moet hersteld worden, zodat iedere ondernemer hier – naar analogie met de eerste lockdown – gebruik van kan maken. Momenteel moet er immers aan heel wat bijkomende voorwaarden voldaan worden om hier gebruik van te kunnen maken. Dit moet herbekeken worden: ondernemers hebben in deze situatie nood aan eenvoud.”

Voka – KvK Limburg versterkt bovendien haar eigen dienstverlening om ondernemers zo goed en snel mogelijk te kunnen ondersteunen in deze moeilijke tijd. De komende periode wordt het Corona Problem Solving Team opnieuw geïnstalleerd waardoor negen medewerkers permanent ter beschikking staan om de Limburgse ondernemers verder te helpen.

visual

 

Contactpersoon

Kenneth Stulens

Adviseur Duurzaam Ondernemen

Vragen over het coronavirus en de impact op uw onderneming?

Raadpleeg hier de FAQ
Circuit Zolder