Skip to main content
  • Nieuws
  • Ministerieel besluit bepaalt erkenningsvoorwaarden douaneopleidingen

Ministerieel besluit bepaalt erkenningsvoorwaarden douaneopleidingen

  • 25/02/2021

In het Belgisch Staatsblad van 3 februari 2021 werd het ministerieel besluit van 23 januari gepubliceerd, met daarin de voorwaarden waaraan douaneopleidingen moeten voldoen om door de overheid erkend te worden. 

Als lid van deze specifieke werkgroep van het Nationaal Forum, was Alfaport Voka de afgelopen drie jaar zeer nauw betrokken bij de voorbereiding van dit MB. 

Kennis inzake douane, btw en accijnzen is onontbeerlijk voor wie een douanegerelateerde job in de haven wil uitoefenen (bv. douanedeclarant of douanemanager). 
Een AEO-bedrijf moet ook minstens één medewerker in dienst hebben die voldoende kennis van de douanewetgeving kan aantonen. Dit kan aan de hand van ervaring, maar ook door aan te tonen dat de betrokken persoon een erkende opleiding heeft gevolgd. 
Personen en organisaties die dergelijke opleidingen aanbieden, kunnen een verzoek tot erkenning indienen bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.
 

Contactpersoon

Jan Van Wesemael

Senior Advisor Customs & Compliance

Ontdek onze vacatures!
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
Imu Salesforce
Proximus
Gosselin
Welt white paper
De nieuwe Kia EV6 nu bij Kia Vermant
IMU Multiburo