Skip to main content
  • Nieuws
  • Minister-president Jambon stelt beleidsintenties voor

Minister-president Jambon stelt beleidsintenties voor

  • 05/11/2019

Voka – Kamer van Koophandel Limburg ontving maandagavond Jan Jambon in het Huis van de Limburgse Ondernemer. Als minister-president van regering Jambon I kwam hij het regeerakkoord toelichten met speciale aandacht voor de Limburgse accenten. Zestig ondernemers kregen bovendien de kans om hun vragen persoonlijk aan het regeringshoofd te stellen. Karin Van De Velde, ondervoorzitter van Voka – Kamer van Koophandel Limburg:  “Het is cruciaal dat ondernemers en politici steeds in dialoog blijven gaan. Als we als regio een volgende stap willen zetten, zal dat samen – en niet ondanks- de politiek moeten gebeuren.”

jan jambon karin van de velde
Vlnr. Karin Van De Velde (toekomstig voorzitter Voka - KvK Limburg), Jan Jambon (minister-president Vlaamse regering) en Johann Leten (gedelegeerd bestuurder Voka - KvK Limburg).


Klik hier en bekijk het fotoalbum!

Het driehonderd pagina’s tellende regeerakkoord is intussen al uitgebreid bediscussieerd. Ook Voka – KvK Limburg heeft haar analyse al enkele weken klaar. Een analyse waar heel wat positieve elementen voor ons socio-economisch bestel naar voor komen. Toen minister-president Jambon de extra investeringen in mobiliteit, onderwijs en innovatie nogmaals benadrukte, werd er goedkeurend geknikt in de zaal. “Maar het uitblijven van een algemene, slimme kilometerheffing en de cut in economische subsidies baart ons nog steeds zorgen”, temperde Johann Leten, gedelegeerd bestuurder bij Voka – KvK Limburg meteen het enthousiasme.

Limburgse accenten

Jambon ging nadien dieper in op de Limburgse accenten in het regeerakkoord. Met onder andere de uitbreiding van de UHasselt, blijvende ontwikkelingskansen voor Limburg binnen het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en de intentie om onze infrastructuur aan te pakken staan er heel wat van Voka – KvK Limburg haar verkiezingsprioriteiten in het regeerakkoord. “Maar hoe zal dit laatste geconcretiseerd worden?”, wou Kris Claes, directeur belangenbehartiging, graag weten. Het antwoord was duidelijk. Een taskforce moet nu bepalen welke werken uit het oorspronkelijke SALK-uitvoeringsplan niet gerealiseerd zijn. Nadien krijgt de deputatie de lead om hiermee aan de slag te gaan, mét ruggensteun van de Vlaamse regering.

De minister-president schoof doorheen de avond ook aan tafel bij de aanwezige ondernemers. Ondernemers die vertrouwen geven aan de nieuwe beleidsploeg, maar toch voorzichtig blijven. Ondervoorzitter Karin Van de Velde vatte het algemeen gevoel samen: “Vertrouwen is goed, maar controle is nog steeds beter. The proof of the pudding is in the eating. Vanuit Voka – Kamer van Koophandel Limburg zullen we de vinger permanent aan de pols houden zodat deze mooie woorden nu ook effectief omgezet worden in daden.”

Contactpersoon

Jeroen Verbeeck

Coördinator pers & communicatie