Skip to main content
  • Nieuws
  • Miljoenen extra belasting voor Zwijndrechtse bedrijven

Miljoenen extra belasting voor Zwijndrechtse bedrijven

  • 26/12/2017

De gemeente Zwijndrecht verhoogt vanaf begin 2018 de lokale drijfkrachtbelasting met 43 procent. Dat is de belasting op motoren en machines die in een onderneming worden gebruikt. Terwijl heel wat gemeenten deze verouderde belasting afschaffen, zullen zes industriële bedrijven in Zwijndrecht gezamenlijk 3,2 miljoen euro extra aan belastingen moeten ophoesten. ‘Ik heb alvast weet van één hoofdzetel die haar plant in Zwijndrecht door deze fiscale ontwikkeling in het vizier heeft om de overcapaciteit binnen de groep aan te pakken. Een gevaarlijke evolutie’, aldus Luwel.

Om productiebedrijven aan te sporen meer te investeren, besliste de Vlaamse overheid onlangs om onder bepaalde voorwaarden de belasting op materieel en outillage binnen ondernemingen te laten uitdoven. De gemeente Zwijndrecht vreesde dat dit tot een begrotingstekort zou leiden en voerde prompt de drijfkrachtbelasting, de belasting op motoren en machines, op. Hierdoor zal de Zwijndrechtse industrie vanaf 2018 netto een pak meer belastingen moeten betalen. Het tegenovergestelde van wat de Vlaamse overheid beoogde met haar belastingvermindering.

Luc Luwel, gedelegeerd bestuurder van Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland, reageert verontwaardigd: ‘Zwijndrecht haalt vandaag al 80 procent van haar gemeentebelastingen bij de bedrijven. Nu gaat de gemeente de belastingen voor bedrijven nogmaals de hoogte in jagen. Dit is een erg risicovolle beslissing, want zo ondermijnt ze het vertrouwen van de buitenlandse hoofdzetels en hypothekeert ze investeringsbereidheid in de regio.’

De belasting op drijfkracht ligt in Zwijndrecht, met 30 euro/kW, al op het maximumtarief. Deze wordt nog eens opgetrokken door nu ook nog de vrijstellingen, die de Vlaamse overheid voorschrijft, te schrappen. Voka Antwerpen-Waasland kreeg inzicht in de resultaten en investeringsplannen van zes grote industriële bedrijven en becijferde dat de maatregel deze ondernemingen netto 3,2 miljoen euro extra zal kosten. Zulke toenames brengen rechtsonzekerheid met zich mee, stelt Voka Antwerpen-Waasland.

Personenbelasting slechts 2,5 procent

De Kamer van Koophandel had intussen intensief overleg met de gemeente. ‘Waar de gemeente vandaan haalt dat ze een begrotingstekort heeft, weten we niet. Want ze is niet open en transparant over haar berekeningen’, merkt Luc Luwel op.

De torenhoge bedrijfsbelasting in Zwijndrecht compenseert voor een stuk de lage aanvullende personenbelasting, stelt Voka vast. Die bedraagt slechts 2,5 procent in Zwijndrecht, in tegenstelling tot het Vlaamse gemiddelde van 7,3 procent. Voka vermoedt dat burgemeester André Van de Vyver de personenbelasting niet wil optrekken omwille van de nakende verkiezingen. ‘De politieke ambities van één persoon primeren hier op de belangen van onze Vlaamse economie. De burgemeester blijft stelselmatig zijn tekorten zoeken bij de bedrijven, die net voor inkomens zorgen. Ik denk dat hij pas echt een probleem met zijn begroting zal hebben als een aantal bedrijven beslissen weg te trekken uit Zwijndrecht’, besluit Luwel.

 

Lees hier het persoverzicht

Contactpersoon

Dirk Bulteel

Directeur Belangenbehartiging

Gosselin
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
Welt white paper