Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Miljardenproject Visartsluis Zeebrugge zinkt weg in administratieve mallemolen

Miljardenproject Visartsluis Zeebrugge zinkt weg in administratieve mallemolen

  • 04/03/2021

Staat de bouw van de nieuwe zeesluis in de haven van Zeebrugge op de helling? De toekomst van het project ziet er in elk geval belabberd uit. Deze miljardeninvestering wordt ondergraven door het trage besluitvormingsproces, overdreven reglementitis en continue beroepsprocedures. Hierdoor blijven we ter plekke trappelen. “Elke stap vooruit wordt gevolgd door een stap achteruit. Dit kan zo niet verder”, aldus Apzi-Voka West-Vlaanderen.

Reeds meer dan 15 jaar werkt de Vlaamse regering aan de realisatie van een tweede toegang tot de achterhaven van Zeebrugge, middels de bouw van een nieuwe zeesluis. Omdat de overheid er al die jaren niet in slaagde om tot een gedragen beslissing te komen, werd in 2014 beslist om over te schakelen op de volledig nieuwe procedure van de zogenaamde ‘Complexe Projecten’. Met deze nieuwe procesaanpak werd ons meer efficiëntie, snelle & robuuste besluitvorming, en onomkeerbare beslismomenten beloofd. Het dossier van de nieuwe Visartsluis in Zeebrugge was het eerste dossier dat werd opgestart volgens deze nieuwe methodologie. De vraag die rijst is dus: komt dit Complex Project haar belofte na?

In haar regeerakkoord was de Vlaamse regering alvast duidelijk: ‘Tijdens deze legislatuur zal er gestart worden met de bouw van de nieuwe Visartsluis’. Ook werd vermeld dat ‘procedures sneller, flexibeler, en beter gewapend moeten zijn tegen beroepen omwille van procedurele redenen’. ‘Het maatschappelijk belang moet primeren boven het individuele belang’. Tijdens een bezoek aan Voka West-Vlaanderen begin 2020 klonk Minister-President Jan Jambon stellig: ‘Het inperken van beroepsprocedures bij grote infrastructuurwerken staat met stip op de prioriteitenlijst van de Vlaamse regering’.

Wat is de vaststelling echter vandaag? De regering is het project zeker genegen en voorziet de nodige budgetten voor de realisatie. Toch dreigt het dossier op de klippen te lopen omdat een administratieve mallemolen en juridische lijdensweg flink wat zeezand in de vele radartjes strooit. 

“De overheid heeft zoveel meer tijd nodig voor de vele tussenstapjes in deze fase van het Complex Project dat het quasi onmogelijk wordt om deze legislatuur de schop in de grond te krijgen. Nog niet zo lang geleden hanteerde men de periode 2021-2022 voor het finale projectbesluit waarna de schop de grond in kon. Nu schuift men dit op tot in 2023 -2024 waarna nog een aannemer aangesteld moet worden. Voor de verkiezingen van mei 2024 de start van de werken? Het wordt bijna onhaalbaar. Dit is ontoelaatbaar! De overheid moet dringend het proces versnellen,” aldus Marc Adriansens, voorzitter Apzi-Voka. 

“En dan hebben we het nog niet eens over de beroepsprocedures die tegenstanders hebben opgestart bij de Raad van State”, vult Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen, aan. “Er wordt ondertussen reeds vijf jaar gewerkt aan dit Complex Project Nieuwe Zeesluis Zeebrugge. Binnen deze termijn werden alle aspecten van naaldje tot draadje bestudeerd en geanalyseerd, er waren ettelijke publieke consultaties en inspraakmomenten enz. Finaal nam de Vlaamse regering een voorkeursbesluit dat gedragen wordt door de overgrote meerderheid. Een kleine groep tegenstanders diende, ondanks de vele inspraakmomenten, toch bezwaar in bij de Raad van State. Het is afwachten op het definitieve verdict van de Raad, maar een voorlopig rapport van de auditeur van de Raad van State is weinig hoopgevend. De knipperlichten staan dus op oranje. Als zij op rood zouden springen, zit de haven van Zeebrugge (en bij uitbreiding de hele Vlaamse economie) met een huizenhoog probleem. En dat allemaal omdat de ‘procedure Complexe Projecten’ zo complex is dat complexe projecten altijd versmacht zullen kunnen worden. Kortom, beste Vlaamse regering, grijp dit dossier vast en zorg dat er in dit dossier een snelle, efficiënte en juridisch robuuste beslissing genomen wordt.”
 

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag