Skip to main content
  • Nieuws
  • Met loonakkoord moet ook de sereniteit terugkeren

Met loonakkoord moet ook de sereniteit terugkeren

  • 06/05/2021

Voka – Kamer van Koophandel Limburg heeft kennis genomen van het loonakkoord dat in de schoot van de federale regering vannacht is bereikt. Belangrijk is dat de maximale loonstijging de komende twee jaar beperkt blijft tot 0,4%, bovenop de 2,8% automatische loonindexering. Daarmee wordt aan de loonnormwet niet geraakt en wordt er rekening gehouden met de competitiviteit van onze ondernemingen. “Alle indicatoren wijzen erop dat de economie nog een tijdje op 90% zal draaien. Dat het nu niet het moment was om de lonen verder de hoogte in te jagen, is dan ook een understatement”, aldus Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.

Johann Leten
"Onze minimumlonen zitten Europees gezien op een meer dan behoorlijk niveau. Een flankerend en ondersteunend beleid van de federale regering is meer dan noodzakelijk."

 

Voor Voka – KvK Limburg bevat het loonakkoord van de federale regering enkele positieve elementen. Zo blijft de loonmarge van 0,4% bovenop de index die de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven voorstelde onverkort overeind. De regering raakt niet aan de loonwet van 1996, wat essentieel is voor de competitiviteit van onze bedrijven. En tot slot zorgt het feit dat de regering een akkoord bereikt heeft voor een klimaat waarin de sereniteit kan terugkeren.

Bedrijven die het ondanks corona goed gedaan hebben, kunnen in 2021 een eenmalige premie van maximaal 500 euro uitkeren. Over de definitie van ‘bedrijven die het goed hebben gedaan’, moet nog verder gepraat worden. Over deze premie zal op bedrijfsniveau en niet op sectorniveau onderhandeld worden. “Geen enkele sector heeft het immers globaal gesproken goed gedaan in 2020”, weet Leten. In elke sector waren er grote omzetdalingen. Er waren bedrijven die het goed gedaan hebben, maar spijtig genoeg ook bedrijven die het slecht deden.” Voka – KvK Limburg stipt aan dat in een aantal bedrijven die het afgelopen jaar uitzonderlijk goed gepresteerd hebben reeds een extra vergoeding of extra vakantiedagen zijn toegekend.

"Een verhoging van de minimumlonen zal vooral de kwetsbare sectoren treffen en dreigt ook jobs te vernietigen."

De sociale partners worden gevraagd verder te praten over het minimumloon, de landingsbanen en de overuren. De regering wil dat er door de sociale partners een plan uitgewerkt wordt voor de verhoging van de minimumlonen op langere termijn. “Maar onze minimumlonen zijn volgens Eurostat reeds de 4de hoogste van de Europese Unie. We zitten daarmee - in Europees perspectief bekeken - dus op een meer dan behoorlijk niveau. Een verhoging van de minimumlonen zal vooral de kwetsbare sectoren treffen en dreigt ook jobs te vernietigen. Daarom is in dit debat een flankerend en ondersteunend beleid van de federale overheid meer dan noodzakelijk. In dit dossier is er grote waakzaamheid nodig, besluit Leten.